Из Сипарския цилиндър на цар Набонид

Посещения: 2825

 

Глиненият цилиндър е намерен при разкопките на храма на Шамаш в Сипар. В него се разказва за реконструкцията на храма на бога на луната Син в Харан и храма на Шамаш в Сипар, извършена от вавилонския цар Набонид (556-539 г. пр. Хр.)

По руския превод на М. А. Дандамаев, “Хрестоматии по истории древнего Востока”, Ч. 2, М.,1980

Превод от руски: Любомир Грозданов

 

Nabonidus cylinder sippar bm1Аз – Набонид, великия княз, могъщия цар, цар на целия свят, цар на Вавилон, цар на четирите краища на света, попечител на Есагил и Езида1, на който бог Син и богиня Нингал предопредиха царството, докато още бях в майчината утроба, син на Набу-балат-суикби, величествен, могъщ, почитащ великите богове.

Що се отнася до Ехулхул, храм на бог Син, намиращ се в гр. Харан, Син, великият владетел, от незапомнени времена имал там приятно за своето сърце местожителство. Но впоследствие сърцето му се отвърнало от този град и храм. Той накарал уманмандите2 да нападнат и разрушат храма и да го превърнат в руини3. По време на моето справедливо управление великите богове-господари от любов към моята царственост проявиха благосклонност и милост към този град и храм.

В началото на моето управление те ми изпратиха пророчески сън. Мардук, великия господар, и Син, небесните светила и земната твърд се появиха заедно. Мардук се обърна към мен: „Набонид, царю на Вавилон, натовари кирпич на твоите товарни коне, издигни Ехулхул и нека Син, великия владетел да има там свое жилище.” Аз почтително отговорих на Мардук, владетеля на боговете: „Уманмандите са обкръжили храма, който ти заповядваш да съградя и голяма е мощта им.” Тогава Мардук ми каза: „Нито уманмандите, за които ти говориш, нито страната им, нито царете им вече съществуват.” Когато настъпи третата година4, боговете издигнаха Кураш5, царя на Аншан6, и той със своята малка армия разгроми многочислените уманманди. Той залови Иштумегу7, царя на уманмандите, и го отведе като пленник  в своята страна.

 

1Храм на Набу в Борсипа
2Вавилонското наименование на съюзническите сили на мидийци и скити.
3Храмът е разрушен през 609 г. пр. Хр.
4Т.е. третата година от царуването на Набонид – 533 г. пр. Хр.
5Кир ІІ
6В началото на VІІ в. пр. Хр. Ахеменидите завладяват областта Аншан (съвр. Провинция Фарс в Иран) и владетелите до Кир ІІ се наричали царе на Аншан.
7Вавилонското име на мидийския цар Астиаг

 

X

Right Click

No right click