Старовавилонски юридически и стопански документи, XVIII в. пр. Хр.

Посещения: 2588

 

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992 г.

 

Babylonlion

1. Относно къщата, купена от Шеп-Син от неговия баща, Синериш му предяви иск и каза: „Среброто не е изплатено напълно“. Убар-Шамаш ги прие и ги изпрати в храма на богинята Нинмар. Съдиите от храма на богинята Нинмар разгледаха тяхното дело и накараха Шеп-Син да се закълне пред бога. Шеп-Син взе документа за покупка на къщата и каза така: „Аз наистина платих цялото сребро съгласно този документ и нямам повече задължения“.

[Списък на свидетелите, дата].

 

2. Балмунахме купи от Манний, жена му Нушахтум и сина му Илимааби 42 сари1 засадена с финикови палми градина до градината на Тарибум. Той отмери пълната стойност, 5 сикли сребро.

[Списък на свидетелите, дата].

 

3. Апил-Амуру купи от Синублам 1 ику целина, принадлежаща на Синублам, до полето на Апил-Амуру, до даденото под наем поле и до полето на Битумраби и брат му Шеп-Син. Той отмери пълната цена, 3 сикли сребро. Той се закле в бог Нана, в бог Шамаш и в царя Рим-Син, че в бъдеще няма да наруши договора.

[Списък на свидетелите, дата].

 

4. Пирхум предяви иск на Шеп-Син, сина на Сингамил, относно полето на Сингамил. Прие ги Нинуртанишу и ги изпрати в храма на богинята Нинмар. В Храма на богинята Нинмар съдиите разгледаха тяхното дело и накараха Шеп-Син, сина на Сингамил, да положи клетва пред богинята. В храма на богинята Нинмар Шеп-Син, синът на Сингамил, каза следното: „Това поле, за което Пирхум ми предявява иск, не е негово. То е хранително поле2 на моя баща, което той действително държеше от времето на цар Синидиннам3“.

[Списък на свидетелите, дата].

 

5. Наби-Дамгалнуна нае от самия него наричащия се Апил-Амуру за срок от 1-я ден на месец думузу до утрото на 30-я ден на месец нисану. Като издръжка той ще му дава по 60 ка4 зърно на месец и ще го облече с дреха на стойност 1 сикла сребро.

[Списък на свидетелите, дата].

 

6. Илушунацир, син на Бур-Син, нае в месец абу Пакикум, син на Исииди, като пастир на овни за срок за една година. Полагат му се 5 куру ечемик като възнаграждение, 22/5 куру за храна и 1 сикла сребро за облекло. От овните, за които отговаря, на сто ще върне сто и двадесет и ще отговаря за загуба. Ако бъде небрежен, ще загуби възнаграждението си.

 

7. Убар-Шамаш купи една робиня на име Кабталамаси, родена в град Мари, от господарката ѝ Шимат-Син и господаря ѝ Нарам-Син и плати пълната ѝ стойност, 12 сикли сребро. Повече не дължи.

[Списък на свидетелите, дата].

 

8. Един роб, на име Пала-Адад, е подарък на Билтум свръх зестрата ѝ от нейния баща Иддин-Еа и нека в бъдеще нито братята ѝ нито някой друг нямат претенции към нея. Печатът на Иддин-Еа не е поставен, печатът на Балмунахме е поставен.

[Дата].

 

9. Зубабум и Синишмеани взеха 20 мини сребро по приятелство и 6 мини сребро в безпроцентен заем, всичко 26 мини сребро от бога Шамаш и Синишмеани. След благополучно завършване на пътешествието ще отмерят среброто и печалбата.

[Списък на свидетелите, дата].

 

10. На всяка мина до 21/3 сикли сребро лихва. Нуратум взе от Наннаримах 12 сикли... ще отмери среброто. Той се закле в името на царя.

[Списък на свидетелите, дата].

 

11. Алиахуа взе от Гимиллум 2 сикли сребро. Шамашливир ще върне среброто. Когато донесе среброто, синът му ще бъде освободен.

[Списък на свидетелите, дата].

 

12. Балмунахме купи сина на Пузур-Нумушд и Тарибатум, на име Синмагир, от баща му Пузур-Нумушд и майка му Тарибатум и отмери пълната му цена, 1/3 мина сребро...

[Списък на свидетелите, дата].

 

13. Един роб на име Синмагир, роб на Балмунахме, взеха в свои ръце от господаря му Балмунахме неговият баща Пузур-Нумушд и майка му Тарибатум. Те ще дадат дома си и градината си на Балмунахме.

 

14. Шеп-Син взе за син от самия него наричания Илигимлани и го определи за свои наследник. Ако някога в бъдеще Илигимлани каже на своя баща Шеп-Син: „Ти не си мой баща“, нека бъде продаден за сребро; а ако Шеп-Син каже на Илигимлани: „Ти не си мой син“, нека се лиши от имуществото си. Те се заклеха в името на бог Нана, на бог Шамаш и на царя Рим-Син.

[Списък на свидетелите, дата].

 

1Сар: мярка зa площ, приблизително 35 м2
2Земя, дадена вместо заплащане cрещу изпълнението на определени служебни задължения.
3Синидиннам е бил владетел в Ларса в 1849 — 1843 г. пр. Хр.
4Ка: мярка за обем, ок. 0.84 л

 

 

X

Right Click

No right click