Указ на фараона Нефериркара

Посещения: 2986

 

Йероглифен надпис на варовикова плоча от развалините на храма на Озирис в Абидос в Γорен Египет. Съхранява се в Бостънския музей на изящните изкуства. V династия, първа половина на XXV в. пр. н. е. (Sethe Κ. Urkunden des Alten Reiches. Leipzig, 1932, S. 170—172. Cp. Хрестоматия по истории древнего Востока. M., 1980, I, 19-21).

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992

 

Хор-Усеркаф1

 

Указ на царя до началника на жреците Хемур.

 

Neferirkare Kakai 2Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от служителите на бога в нома, в който си на служба ти, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома извън извършването на богослужения в храма, към който всеки от тях се числи, и работите по укрепване на храма2, към който всеки от тях се числи. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена, и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от обработващите земята на бога3, за която жреците изпълняват службата си4, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена, и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от челядта5, намираща се на земята на бога, за която жреците изпълняват службата си, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Ако някой от служителите в нома вземе когото и да било от жреците или от намиращите се на земята на бога, за която жреците в нома изпълняват службата си, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома, ти трябва да го изпратиш6 във Великия двор7 и той самият ще бъде въдворен в (някое от царските стада? или: в гранитни каменоломни?) или при обработващите нивите с ечемик (и просо).8 (Ще бъде арестуван?) всеки сановник, разпоредител с царско имущество или войник, който наруши моята заповед, ще бъде отведен във Великия двор, ще му бъдат отнети дома, нивата, хората и всяко друго имущество и ще бъде изпратен в някое стадо.

Подпечатано в присъствието на фараона във втория месец на Засушаването, ден…,9

 

1Хор — Усеркаф: едно от имената на третия фараон от V династия. Нефериркара е неговото свещено (тронно) име, а личното му име — Какай.
2Вероятно следва да се разбира поддържане в изправност на храмовите сгради, а възможно — и на цялото храмово стопанство.
3Земя на бога: храмови земи, предназначени за издръжка на жречеството.
4Доходите, получавани от храмовите земи, се явяват един вид възнаграждение за службата на жреците в храма.
5Челяд (домочадие): събирателен термин за обозначаване на несвободните работници в дадено царско, частно или (както в случая) храмово стопанство.
6Нарушилия разпореждането служител.
7Велик двор: съдебна инстанция.
8Т. е. нарушителят ще бъде изпратен за наказание на принудителна тежка работа.
9Датата в края на документа е нечетлива.

 

 

X

Right Click

No right click