Из "Синхроническа история"

Посещения: 2367

 

По превода на Александър Немировский

Превод от руски: Любомир Грозданов

 

Летописът е съставен ок. 785 г. пр. Хр. и представлява официална асирийска хроника, касаеща асиро-вавилонските отношения в периода ХVI-IX в. пр. Хр. Този исторически докумен е съставен по повод сключването на договор между тези страни при управлението на цар Ададнерари  III. Фактите в "Историята" са представени твърде едностранчиво - пропагандира се военно-политическата мощ на Асирия, а асирийските неуспехи на бойното поле въобще не са споменати. Въпреки изцяло пропагандния характер на Хрониката, фактите в нея могат да се считат за достоверни. Публикуваният откъс от нея засяга възхода на Асирия и каситския период във Вавилония (XVI – XII в. пр. Хр.).

 

....За бог Ашшур.... той прави известни словата....когато той властва над всички....предишни царе..... те били заловени... пала.....

Пузур-Ашшур III, цар на страната Ашшур и Бурна -Буриаш I, цар на страната Кардуниаш1, положиха клетва и утвърдиха тази погранична линия.

Караиндаш, цар на страната Кардуниаш, и Ашшур-Бел-Нишешу, цар на страната Ашшур, сключиха помежду си взаимен договор и дадоха взаимна клетва за тази граница.

По времето на Ашшурубалит I, цар на страната Ашшур, каситските войски въстанаха срещу Караиндаш, царя на Кардуниаш, син на княгиня Мубалитат – Шеруа, дъщеря на Ашшурубалит, и го убиха. Назибугаш - каситът, безродния, те го поставиха да властва над тях.

Ашшурубалит потегли срещу Кардуниаш, за да отмъсти на Караиндаш, сина на неговата дъщеря. Той екзекутира Назибугаш, царя на Кардуниаш. Той постави Куригалзу-Младши, синът на Бурна-Буриаш II, над царството, издигна го на трона на неговия баща.

При Еллилнерари, царя на страната Ашшур, Куригалзу Младши царува в страната Кардуниаш. Еллилнерари, царят на страната Ашшур се би с него при град Сугага, който се намира на река Идиглат2. Той му нанесе поражение, унищожи армията му и плени неговия лагер. От Шасила, който е в страната Субари, до страната Кардуниаш те разделиха територията на две и утвърдиха пограничната линия.3 Ададнерари I, цар на страната Ашшур, и Назимарутташ, цар на страната Кардуниаш, се сбиха помежду си край град Кар-Ищар, който се намира в Угарсаллу. Ададнерари нанесе поражение на Назимарутташ, разгроми го напълно. Взе в плен целият му лагер и неговите щандарти. Що се касае до пограничната линия, те установили границата и разделили земята по протежение на страната Пиласка, която е от другата страна на р. Идиглат и град Арман, който се намира в Угарсаллу до Луллума.

Тукулти-Нинурта, цар на страната Ашшур и Каштилиаш IV, цар на страната Кардуниаш....в битка.....превърна в свои роби...към планината Куллар4.

Енлил-Куддури-Уцур, цар на страната Ашшур, и Адад-Шум-Уцур, цар на страната Кардуниаш, започнаха война. Енлил-Куддури-уцур и Адад-Шум-Уцур влязоха в сражение, и Нинурта-Епил-Екур...се завърна в страната си. Той вдигна многочислената си армия и потегли за да превземе вътрешния град [Ашшур]....в своята .....той понесе поражение. Той се оттегли и се върна обратно.

При Забаба-Шум-Иддин, цар на страната Кардуниаш, Ашшурдан I, цар на страната Ашшур настъпи срещу Кардуниаш. Той превзе град Забан, град Иррия, град Угарсаллу, ....тяхното богато имущество той достави в страната Ашшур...

 

1Асирийското наименование на Вавилония.
2Вавилонските войски – по името на управляващата Каситска династия.
3Явно става дума за подялба на бившето царство Арапха – територия, ок. съвременен Киркук, Ирак, източно от р. Тигър и на юг от р. Долен (Малък) Заб.
4Северните склонове на Загрос.

 

 

X

Right Click

No right click