Указ на Ашурбанипал за освобождаване на държавни служители от данъци и налози

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2863

 

Ветераните от асирийската армия, както и заслужили представители на гражданските власти, били награждавани от монарха с поземлени участъци. Наред с получените парцели някои облагодетелствани граждани могли да бъдат освободени и от различните данъци и такси, въпрос, уреждан с изричен указ. Поместеният по-долу текст е взет от такъв документ.

Публикувано по: Х. Сагс, Величието на Вавилон, стр.198-199

 

Ashur dreben

Указ на Ашурбанипал за освобождаване на държавни служители от данъци и налози

 

Аз, Ашурбанипал, великият цар, могъщият цар, цар на цивилизования свят, цар на Асирия, цар на четирите краища на света, истински пастир, творец на добро, цар на справедливостта, поборник на правдата, който прави така, че народът му да благоденства, който възнаграждава добросъвестните царедворци и се отплаща на всеки, дето го тачи и спазва царските заповеди.

Колкото до Булта, царедвореца, отговарящ за доставката на фураж в двора на Ашурбанипал, цар на Асирия, добър и мил човек... който най-чистосърдечно е предан на своя владетел, който ми е служил вярно и предано, който се е показвал в двореца като честен мъж... който е отстоявал престола, воден от сърцето си и от своята съвест, реших да му сторя добро... и освободих от данъци неговите ниви, овощни градини и хора, с които той се е сдобил с моя закрила... и написах и скрепих (този указ) с царския си печат, и го връчих на Булта, царедвореца, отговарящ за доставката на фураж. Оттук нататък тези ниви и овощни градини няма да бъдат облагани с данък върху зърното и сламата, прирастът в неговите стада едър рогат добитък и овце няма да бъде изземван за налог, те [нивите и хората, които ги обработват] няма да подлежат на ангария и принудителна служба в милицията, няма да плащат и такси за пристанища и лодки...

 

 

X

Right Click

No right click