Служебно писмо от канцеларията на Дарий I (около 500 г. пр. н. е.)

Посещения: 3312

 

Гръцки надпис, намерен в гр. Магнезия на р. Меандър. Преводът е направен според текста у Dittenberger, Sylloge3, № 22.

Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

 Faravahar Gold.svg

Царят на царете Дарий, синът на Хистасп, съобщава на Гадат1, своя служител, следното: узнавам, че ти не се подчиняваш на моите наредби изцяло. Затова, че ти обработваш моята земя и си се наел да присаждаш плодовете, които се раждат отвъд р. Ефрат, в областта на Долна (Предна) Мала Азия, аз изказвам похвала на твоето начинание, и поради това в царския дом ще има голяма благодарност за тебе. Затова обаче, че ти премахваш моите разпореждания, по отношение на боговете, ще дам доказателство на тебе, който не се разкайваш за разгневеното си сърце. Защото ти си събрал данък от свещените градинари на Аполон и си дал нареждане да бъде прекопана кощунствено земята, като си пренебрегнал разположението на моите предци към бога, който казва цялата истина на персите...

 

1Сатрап на Западна Мала Азия

 

 

X

Right Click

No right click