Манифест на Кир Велики към гражданите на Вавилон

Посещения: 5215

 

Текстът на този Манифест, изписан върху глинен цилиндър, е съставен от вавилонските жреци след превземането на Вавилон от персите през 539 г. пр. Хр. Езикът е акадски.

 

640px Cyrus Cylinder 1

 Цилиндърът на Кир II Велики.

Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net).

 

 

Кураш – цар на четирите краища на света, велик цар, могъщ цар, цар на Шумер и Акад…

Набонид премахна древните идоли на боговете… По враждебен начин отмени ежедневните жертвоприношения към (боговете). Той съвършено предаде на забрава почитанието към Мардук, царя на боговете1. Той винаги твореше зло на своя град2… Управляваше жестоко. Боговете изоставиха своите жилища… Заради жалбите на хората, владетелят на боговете3 изпадна в гняв… Той стана да види и огледа всички страни, търсейки справедлив владетел, който да го въведе4. Той призова Кураш, царя на Аншан, и така този стана  владетел на целия свят.  Постави под краката му5 страната Гутиум (и) всички уманманди6. И той7 се държеше справедливо с черноглавите8, които също бяха заставени да му се покорят.

Мардук, великият господар, защитник на своя народ, бидейки доволен от добрите дела на Кураш, му каза да настъпи срещу своя град Вавилон…Той вървеше редом с него като другар, позволи му без бой да влезе във Вавилон, без да причини на Вавилон никакви щети. Той предаде в ръцете му Набонид, който не го почиташе. Всички жители на Вавилон, всички страни на Шумер и Акад, всички князе и наместници се поклониха дълбоко пред него и целунаха нозете му, сияейки от радост, че той бе начело на царството. Те радостно го приветстваха като владетел на света, с чиято помощ те се бяха върнали от смъртта към живота… и те благославяха неговото име.

Аз – Кураш, цар на Вселената, велик цар, могъщ цар, цар на Вавилон, цар на Шумер и Акад, цар на четирите краища на света, син на Камбиз9, великият цар, цар на Аншан, внук на Кир10, великият цар, цар на Аншан, потомък на Чишпеиш, великият цар, цар на Аншан, от изконен царски род, чието царуване обичат (боговете) Бел и Набу, желаейки да имат цар, от който сърцата им да бъдат доволни.

Когато аз встъпих във Вавилон дружелюбно, и установих управлението в двореца… Мардук, великият господар, (подбуди) прекраснодушните граждани на Вавилон (да ме обичат), и аз ежедневно, старателно го почитах. Многочислената ми армия влезе във Вавилон мирно, и аз не позволих (на никой) да плаши (жителите) (на Шумер) и Акад. Аз установих мир във Вавилон и всички негови свещени градове… Отмених игото, което им бе наложено11. Донесох покой в техните разрушени домове и сложих край на жалбите им.

Мардук, великият господар, доволен от делата ми, изпрати благословия над мен, Кураш, царят, който го почиташе, Камбиз, моят син и над цялата ми армия…

Всички царе във Вселената, от Горното до Долното море12, тези, които живеят в царски дворци, и тези, които живеят в… всички царе от западните страни, живеещи в шатри13, донесоха при мен във Вавилон своите тежки дарове и целунаха нозете ми…

В Ашшур и Суза, Агаде, Ешнунна, Замбан, Ме-Турну, Дер, чак до страната на гутеите аз върнах на своите места в (тези) свещени градове от тази страна на Тигър, в светилищата, които в течение на дълго време бяха в руини, боговете, които (преди) живееха там. Аз събрах всички техни (предишни) жители и ги върнах в жилищата им. По повеля на Мардук, великия господар, всички богове на Шумер и Акад, които Набонид в гнева си към владетеля на боговете, занесе във Вавилон, аз върнах в цялост в предишните им светилища, в жилищата им, от които те бяха доволни.

Нека всички богове, които аз върнах в техните свещени градове, молят Бел и Набу да ми дарят дълъг живот… Нека те кажат на Мардук, моя господар: „Кураш – това е царят, който те почита и Камбиз, неговият син."

 

1Набонид се опитал да възвиси значението на бога на Луната Син, за сметка на Мардук, който бил върховен бог във вавилонския пантеон.
2Вавилон
3Мардук
4По време на Новогодишния празник, царят съпровожда идола на бог Мардук в храма Есагил
5Кир II
6Общо название на мидийците и подвластните им скитски племена.
7Кир II
8В клинописните текстове „черноглави“ е название на жителите на Шумер и Акад.
9Камбиз Ι
10Кир I
11Жителите на Вавилон
12От средиземно море до Персийския залив
13Имат се в предвид шейховете на арабските племена, обитаващи териториите западно от Вавилония.

 

 

X

Right Click

No right click