Асирийска магия за изцеление

Посещения: 4599

 

Асирийските магически текстове и формули са се съхранили в епоса, химните, царските надписи, заклинания, молитви, записи на ритуали, в гадателската и астрологическата литература.

Публикуваните фрагменти са от серията "Зли Утукку",  в които се дават медицински и магически рецепти за лечение на различни соматични и нервни заболявания.

Публикува се по: Шарл Фосе, Асирийска магия, С. 2007, изд. „Шамбала

С любезното съгласие на Издателството

№ 1

II R 17-18 = ASKT № 11 - стр. 82-99.521px Blessing genie Dur Sharrukin

 

Кол. I.

1. Заклинание. Зъл бог, зъл утукку1,
2. утукку на равнината, утукку на планината,
3. утукку на морето, утукку на гроба,
4. зъл шеду, алу, чийто блясък е ужасен.
5. буря, която не познава страха,
6. зъл утукку, смъкващ кожата от телата,
7. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята
бъди заклет!2
8. Утукку, който си хванал човека, етемму, който си хванал човека,
9. Етемму, който си му причинил зло, утукку, който си му причинил зло,
10. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
18. Зло, което не оставя, зло, което не щади,
19. слабост, слаби нерви,
20. това, което свързва нервите, това, което изопва нервите, ишишшту, саману3,
21. раздробени нерви,слаби нерви,
22. В името на Небесата бъди заклето, в името на Земята бъди заклето!
23. Болест на черния дроб, болест на сърцето, спазми на сърцето,
24. болест на жлъчката, главоболие,
25. зъл шулу, гневна раибту4
26. поражение на бъбреците, болен далак,
27. кал, безпорядък,
28. лош сън,
29. В името на Небесата, бъдете заклети, в името на
Земята, бъдете заклети!
30. Ти, който си хванал тялото на човека,
31. зло лице, лоши очи,
32. зла уста, зъл език,
33. зли устни, зла плюнка.
34. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
35. Кърмачка,
36. кърмачка, чиято гръд е сладка,
37. кърмачка, чиято гръд е горчива,
38. кърмачка, чиято гръд е поразена,
39. кърмачка, чиито гърди умряха от поразата,
40. бременна, чието лоно е благополучно,
41. бременна, чието лоно е открито,
42. бременна, чието лоно е закрито,
43. бременна, чието лоно е неблагополучно,
44. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
45. Зъл асакку, могъщ асакку,
46. асакку, който не оставя човека,
47. асакку, който не напуска,
48. асакку, който не излиза, зъл асакку,
49. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
50. Зъл намтару, могъщ намтару,
51. намтару, който не оставя човека,
52. намтару, който не напуска,
53. намтару, който не излиза, зъл намтару,
54. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
55. Болка на черния дроб, слабост,
56. треска,
57. болест, която не оставя, болест в крайниците,
58. болест, която не излиза, лоша болест,
59. В името на Небесата бъди заклета, в името на Земята бъди заклета!
60. Магьосничество, отрова, със злоба изтръгната от устата,
61. Пътищата на магията са завързани със злоба,
62. остриган хълбок, остригано тяло,
63. изрезка οт нокът, парцали, дрипи,
64. стара обувка, разрязан колан,
65. нечистота, от която е очистено тялото,
66. храна, изхвърлена от тялото на човек,
67. храна, която след поглъщане излиза обратно,
68. вода, която омагьосва след поглъщане,
69. лоша отрова, която прахта
70. не покрива, която вятърът не отнася в пустинята,
71. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!

 

Кол. II

6. Този, който е хвърлен в канал ...
7. решения не ...
8. нека не [разравя] гроба,
9. етемму, който не трябва да се унищожава,
10. оставен без погребение,
11. чиято глава земята не покрива,
12. син на царя, който в пустинята,
13. и в руините е хвърлен,
14. могъщ, с оръжие умъртвен,
15. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
16. "Цял ден ям",
17. "Цял ден пия",
18. "Цял ден лежа",
19. "Цял ден съм силен",
20. разруши се на парчета,
21. В Името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
22. Този, който умря от глад в изгнание,
23. този, който умря от жажда в заточение,
24. гладуващият, който в своя глад
25. не усетил мирис (на храна),
26. този, който на брега на реката,
27. беше пребит и умря,
28. този, който умря в степта и блатото,
29. този, който в степта бе удавен от порой,
30. дева-лилит, която няма мъж,
31. лилу-мъж, който няма жена,
32. този, чието име помнят,
33. този, за чието име няма спомен,
34. този, който не понесе глада,
35. ..., начало на непълна месечина,
36. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
37. За бога на обречения на смърт човек,
38. животът на този човек
39. нека да бъде пред Шамаш постоянно!
40. Шеду добър, добър ламассу5
41. Нека до възглавието му да пребъдат!
42. Заради живота му
43. Нека да не си отиват!
44. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята да бъди заклет!
45. Ярки конци от червена вълна,
46. които са донесени в ръце… чиста,
47. срещу амуррикану6 на очите му
48. отдясно превържи и
49. пръстен лулути, светещият камък,
50. донесен от страната му,
51. срещу кукану7 на очите му,
52. на кутрето му,
53. на лявата му ръка сложи!
54. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
55. С бели вълнени конци, сплетени заедно,
56. превържи главата му
57. и края на постелята му;
58. черни вълнени конци, сплетени заедно,
59. от лявата му страна привържи,
60. зъл утукку, зъл алу, зъл етемму,
61. зъл галлу, зъл илу, зъл рабису,
62. ламашту, либису, аххазу,
63. лилу, лилит, ардат лии,
64. магии,уроки,чародейство,
65. болести, гибелни магии,
66. своята глава
67. на главата му,
68. своята ръка на ръката му.
69. своят крак на крака му
70. нека не слагат!
71. Нека не протягат!
72. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!

 

Кол. III

1. Mардуκ,
2. големият син на Ереду,
3. осветена вода, светла вода,
4. чиста вода, сияеща вода,
5. с водата два пъти по седем пъти
6. поръсва,
7. кара да блести,
8. очиства!
9. Злият рабису нека си иде,
10. нека да стои на страна!
11. Добрият шеду добрият ламассу
12. Нека постоянно са в тялото му!
13. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
14. Този човек, затвори го в ограда,
15. в ограда от гипс,
16. вратата на оградата отдясно
17. и отляво заключи, и тогава
18. ще си отиде проклятието
19. и всичко лошо.
20. В името на Небесата бъди заклето, в името на Земята бъди заклето!
59. Лимашту, дъщеря на Ану.
60. наречена в имената на боговете,
61. богиня Инанна, възвишена
62. сред повелителките,
63. ?? зъл асакку
64. алу, известен
65. сред хората,
66. великата ламашту,
67. ... далеко!
68. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
69. ... любимец на Син.
74. В името па Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!

 

Кол. IV

1. ... зъл ...
2. ... те
3. ... първи, бог, господар на хората.
4. ... първи на небесата и на земята.
5. големият син на Еа,
6. опора на живота му,
7. Нека да пребъде до възглавието му!
8. Заради живота му
9. Нека не си отива!
10. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
11. Гирра, любим син ...
12. На царствения Еа ...
13. утукку….,
14. на великите богове ...
15. героя на Нинурт ...
16. опора [на живота му?]
17. нека да пребъде до възглавието му!
18. Заради живота му
19. Нека не си отива!
20. В името на Небесата да бъде заклет, в името на Земята да бъде заклет!
21. Нингирима, господарката на заклинанията,
22. заклинание на Ереду,
23. нека да произнесе своето свято слово,
24. Бау, великата майка,
25. господарка на хората,
26. лекуваща тялото,
27. нека тя да принесе, Гула,
28. в ръцете си бяла глина,
29. нека тя да пребъде в тялото му!
30. Главоболие, болест на устата, болест на сърцето.
31. бълнуване, болки в очите.
32. Нека ...
33. нека ...
34. нека вълната, стремително течение (?),
35. водата на Тигър, водата на Ефрат,
36. черни планини, бели планини,
37. стръмни планини (?)
38. да ги накарат да се обърнат назад!
39. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
40. Нека Ерешкигал, жената на Ниназу,
41. да обърне лицето си на друго място;
42. нека злият утукку да излезе и
43. да отиде настрана,
44. нека добрият шеду добрият ламассу
45. да пребъдват в тялото му постоянно!
46. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
47. Нека Ишум, великият вестител, изпълнител,
48. висок сред боговете, подобно на бога, своя създател,
49. да пребъде до възглавието му!
50. Заради живота му
51. нека не си отива!
52. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
53. Нека човека, обречен на смърт, жертвата, в името на милосърдието
54. и изцелението като чиста мед да засияе!
55. Нека този човек
56. Шамаш да остави жив!
57. Мардук, големият син на Апсу,
58. Здраве и щастие в ръцете ти!
59. В името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет!
60. В името на Аншара и Китара,
61. Имущество на Ашшурбанипал, царя на вселената, царя на страната Ашшур.

 

№ 2

II R 51 b. 1-29 = ZK. II стр. 320-1

 

1. ...
2. нека не се приближава ...ръцете му;
3. към Ν, сина на своя бог, ...нека не се приближава;
4. както дима, нека се вдигне ...
нека се понесе, нека не се върне на мястото си!
5. Всичко, което е зло. лошо в тялото на този човек.
6. вода на тялото му и е умиването на ръцете му
7. нека да излезе, и нека реката да отнесе това по течението!
8. Проклятие, в името на Небесата бъди заклето, в името на земята бъди заклето!
9. Огнище, имсусу8 на великите богове, от факела запалих,
10. зърно насипах, което освобождава боговете на небесата и земята,
11. което основава града; нека да предстанат великите богове и
12. нека да дадат живот на този човек, сина на N. сина на своя бог!
13. Нека да предстанат неговият бог и неговата богиня и му изпратят благополучие в този ден!
14. Заклинание. Аз съм велик жрец, аз запалих огън,
15. Аз поставих огнище, избавлението разгорих,
16. Светъл и чист жрец-ръсител на Еа, пратеник на Мардук съм аз!
17. Вода, колкото заръчах, нека налеят; въглища
18. [нека да изгасят?] Нека Еа и Мардук не слушат гневните богиня и бог!
19. Огнището, което запалих, гася, огънят, който разпалих, гася;
20. зърното, което насипах, гася.
21. Сирис9, който освобождава боговете и хората, нека да бъде развързан възелът му!
22. Както гася огнището, което запалих,
23. Както накарах да изгасне огъня, който запалих,
24. Както гася зърното, което насипах,
25. Сирис, който освобождава боговете и хората, нека да бъде развързан възелът му!
26. ... нека еди кой си, син на еди кой си, син на своя бог, да бъде развързан, и опрощение да му бъде възвестено!
27. Заклинание. Възвишен, благотворен, потомък на царствен дом.
28. Написано и сверено според оригинала.

 

№ 3

IV R 1-2

 

3. Студ, ураган, който сви вселената, -
4. този зъл утукку, породен от раждането на Ану,
7. намтару, любимият син на Еллил,
8. потомък на Ерешкигал.
11. По върховете събарят, в низините разрушават;
13. те са синове на преизподнята;
15. горе гърмят, долу те тътнат;
17. те са плюнки от жлъчката на боговете;
19. те са великите бури, които се стоварват от небето;
21. те са ураган, който боботи в града;
23. те са родени от раждането на Ану,
те са синове, потомци на Земята!
25. През високи огради, плътни огради преминават като поток;
27. Те нахлуват от дом в дом.
30. Вратите не ги спират,
31. резетата не могат да ги накарат да се върнат обратно,
33. Като змия се промъкват през вратата,
35. като вятър през подовите дъски се промъкват.
37. Жената от гърдите на мъжа откъсват;
39. Сина от коленете на бащата похищават;
41. Карат мъжа да напусне дома си.
43. Те са лоши думи, които преследват човека.
45. Богът на човека, пастирът, търсещият храна за човека,
47. това, което неговият бог му е избрал за храна,
48. било то ламашту ...
49. било то лабасу ...
50. било то аххазу ...
51. било то свещена блудница ...
52. било то бременна жена ...
53. било то ридание ...
54. било то зъл човек ...
55. било то зъл утукку ...
56. било то [четирите] края ...
57. било то ...
58. било то мрачна буря
59. било то мрачна буря.
60. било то мрачна буря ...
61. било то мрачна буря ...
62. било то ..., нека излезе ...
63. било то ..., нека излезе ...
64. било то ..., нека излезе, нека ...
65. било то ..., нека излезе, нека ...
66. било то "гладен съм, нека да ям храна".
67. било то "жаден съм, нека да пия вода".

1b

1. било то "аз съм паплач, да бъда помазан с масло",
2. било то "аз ..., да седна на задника си",
4. Асакку, заклевам те с клетвата на Ануннаки;
6. зъл асакку, заклевам те с клетвата на Ануннаки;
8. асакку, който си се приближи, към болния не се приближавай;
10. асакку, в името на Небесата бъди заклет, в името на Земята бъди заклет;
11. в името на Енки бъди заклет;
12. в името на Нинки бъди заклет;
13. в името на Енул бъди заклет;
14. в името на Нинул бъди заклет;
15. в името на Енбулут бъди заклет;
16. в името на Нинбулут бъди заклет;
17. в името на Ендаума бъди заклет;
18. в името на Ниндаума бъди заклет;
19. в името на Ендулкуг бъди заклет;
20. в името на Ниндулкуг бъди заклет;
21. в името на Енутилла бъди заклет;
22. в името на Нинутилла бъди заклет;
23. в името на Енмешарра бъди заклет;
24. в името на Нинмешарра бъди заклет;
26. в имената на повелителите, на бащите-майки на Еллил, бъди заклет;
28. в имената на повелителките, на бащите-майки на Нинлил, бъди заклет;
30. в името на Син, против волята на който никакъв кораб не пресича реката, бъди заклет;
32. в името на Шамаш, господаря, съдията на боговете, бъди заклет;
35. в името на Ищар, пред словото на която нито един от Анунаките не може да устои, бъди заклет;
37. в името на Река, майка на Еа, бъди заклет;
39. в името на Нанше, дъщеря на Еа, бъди заклет;
41. в името на Нипдар, пастира на стадата, бъди заклет;
43. в името на Пабилсаг, вратарят на Земята, бъди заклет;
45. в името на Нингишзида, гузилу10 на Земята, бъди заклет;
47. в името на седемте врати на Земята бъди заклет;
48. в името на деветте ключалки на Земята бъди заклет;
50. в името на Нети, великият вратар на земята, бъди заклет;
52. в името на Хушкашши, съпругът на Намтар, бъди заклет;
54. в името на Хидимкуги, дъщерята на Апсу, бъди заклет!
55. Този човек, сина на своя бог,
56. неговият господар ще го очисти, неговия господар ще го накара да сияе;
57. той ще яде храна, ще пие вода.
58. Еллил ще постави чаша вода върху тебе, на ръката ти.
59. С морска вода, със сладка вода, с горчива вода, с вода от Тигър, с вода от Ефрат,
60. с вода от кладенците, с вода от реката ти ще се изцелиш:
61. На Небето той ще живее; ще престане да се измъчва;
62. на Земята той ще пребивава - да не се установи в жилището му;
63. към този човек, сина на своя бог, нека не се приближава; нека се не връща!
64. Слова (от серията ) "Зъл Утукку".
66. Заклинание. Те са бури от облаците, от зли ветрове;

1аа

2. гибелната буря, ураганът им служи;
4. гибелна буря, ураганът вървят отпреде им;
6. Те са съвършени деца, съвършени синове,
8. те са пратеници на Намтар;
10. те са гузалу на Ерешкигал;
12. те са потоп, който преминава през страната;
14. Седемте богове на просторното Небе;
16. Седемте богове на просторната Земя;
17. Седемте алчни богове;
18. Седемте богове на вселената;
20. Седемте богове-злодеи;
22. Седемте злобни ламашту;
24. Седемте зли бедствия лабасу;
26. Седемте в Небесата, седемте на Земята.
27. Зъл утукку, зъл aлy, зъл етемму, зъл галлу, зъл илу, зъл рабису,
28. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети,
30. в името на Еллил, господаря на страните, бъдете заклети;
32. в името на Нинлил, господарката на страните, бъдете заклети;
34. в името на Нинурта, син на Ешар, бъдете заклети;
36. в името на Ищар, господарка на страните, освещаваща нощта, бъдете заклети;
37. Тялото на този човек, сина на своя бог, неговият господар [ще очисти, да сияе ще го направи];
38. той ще яде храна, той ще пие вода.
40. Заклинание. Намтару, асакку, които опустошавате страната,
42. болест, бедствие, които поразявате страната,
44. пагубни за плътта, гибелни за тялото,
45. зъл утукку, зъл алу, зъл етемму,
46. зъл човек, зли очи, зла уста, зъл език,
48. нека те да излязат от тялото на този човек, син на своя бог, нека те да излязат от тялото му.
50. Нека не се приближават към тялото ми.
52. нека да не вършат зло пред мене,
54. нека да не вървят зад гърба ми;
56. нека не влизат в моя дом;
58. нека не проникват през оградата ми,
60. нека не влизат в жилището ми!
62. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети,
63. в името на Еллил, царя на страните, бъдете заклети.
64. в името на Нинлил, господарката на страните, бъдете заклети,
65. в името на Нинурта, могъщия герой на Еллил, бъдете заклети,
66. в името на Нуску, великия везир на Еллил, бъдете заклети,
67. в името на Манна, големия син на Еллил, бъдете заклети,
в името на Ищар, господарка на войнствата, бъдете заклети.

1b

2. в името на Адада, чийто глас е благозвучен, бъдете заклети,
4. в името на Шамаш, господаря на съда, бъдете заклети,
6. в името на Анунаките, великите богове, бъдете заклети.
7. Слова (от серията) "Зъл Утукку".
9. Заклинание. Онзи, който подтиска небето и земята, шеду11, който подтиска страната,
11. шеду, който угнетява страната, чиято сила е велика,
13. чиято сила е велика, чиято походка е величава,
15. галлу, буйния бик, могъщия етемму,
16. етемму, който прониква в дома,
18. галлу, който няма срам, те, седмина.
20. Те не знаят преданост;
22. те смилат страната като брашно;
24. те не знаят милосърдие;
26. те свирепстват срещу хората;
28. те ядат плът, карат да се лее кръв, пият от артериите;
30. ... място, те (?) - тяло на великите богове.
32. В дома на бога на Свещения Хълм ... Ашнан те ...
34. те са галлу, пълни със злоба;
36. те ядат кръв, непрестанно.
38. Заклинание, омагьосай ги, и нека те повече не станат нито настрани, нито на хълбок;
39. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети!
40. Слова (от серията) "Зъл Утукку"
42. Тържествуващ победител,
който управлява всичко, което има име
44. ... земя, венец на небето
46. ... подобно на небесата
57. богиня ??, господарка ... [в името на Небесата бъди заклет, в името] на Земята бъди заклет.
59. Слова (от серията,) "Зъл Утукку".
61. Заклинание. Могъщ ...два пъти.

2. Онези, чието потомство е странно, посредством рождението на Ану
3. те дойдоха на света;
5. те са тези, които предизвикват бурята;
7. те не обладават жени, деца;
9. те не знаят разум;
11. те са дивите коне, които растат по планините;
13. те са врагове на Еа;
15. те са газалу на боговете;
17. за да разрушат пътя, те се срещат на улиците;
19. те вървят пред Нергал, могъщия герой на Еллил.
20. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети,
22. в името на Син, господаря на новата луна, бъдете заклети;
24. в името на Ишума, вестителя на пътя на страданието, бъдете заклети;
26. към тялото на този човек, син на своя бог, не се приближавайте; не се нахвърляйте върху него;
28. махнете се от местата пред него, махнете се от местата зад него!
29. Слова (от серията) "Зъл Утукку".
31. Заклинание. Те са седмина, те са седмина,
33. в дълбините на Апсу те са седмина,
35. в украсата на Небесата те са седмина,
37. в дълбините на Апсу, в Обиталищата,
38. са израснали.
40. Те не са нито мъже, нито жени;
42. те са онези, които предизвикват буря,
44. те не обладават жени и не зачеват рожби;
46. те не знаят жалост и милосърдие;
48. не слушат нито молитви, нито молби;
50. те са дивите коне, които растат по планините;
52. те са врагове на Еа;
54. те са гузалу на боговете;
56. за да разрушат пътя, те стоят на улиците;
57. те са зли, те са зли;
59. те са седмина, те са седмина, те са два пъти по седем.
60. В името на Небесата бъдете заклети, в името на Земята бъдете заклети.
61. Слова (от серията) "Зъл Утукку"

2b

2 ... зъл утукку му е взел акъла;
4. [онзи, името на когото] не се произнася, стана негов стопанин;
6. онзи, когото не накараха да излезе от тялото, стана негов стопанин.
8. Той порази ръката му и се настани в неговата ръка;
10. той порази крака му и се настани в неговия крак;
12. той порази главата му и се настани в неговата глава;
14. срещу съдбата му, в чистото поле.
22. Зъл Утукку,
23. нека не влиза в този дом;
25. зъл утукку ... нека не остава отвън;
26. добрият утукку, добрият шеду, нека да дойдат.
27. Слова от серията "Зъл Утукку".
28. Заклинание. Зъл утукку, утукку, властителят на страната.
29. Пета плочка (серия) "Зъл Утукку".

 

1Утукку – в шум. и акадската митология – зли духове и демони.
2В шумерската част на тази формула навсякъде имаме "С диханието на Небесата..., с диханието на Земята...", което може да бъде възприето като заклеване в „душата" и „живота" на Небесата и Земята.
3Разновидности на нервни заболявания (тук се отнасят машкаду и рападу). В частност, при шашшату, според асирийските медицински текстове, главата на пациента се върти, а ръцете и нозете му треперят.
4Пристъп на внезапна злоба и гняв.
5Духове-пазители на човека. Шеду е свързан с плацентата, ламассу - очевидно с органите на зрението и потентността.
6Само по себе си думата означава "разливане на жлъчка", но тук по всяка вероятност означава гнойница, ечемик.
7Думата означава вид насекомо от рода на хлебарките ("хлебарка" в окото). Но е възможен и вариант "тъмнина", отсъствие на зрение.
8Значението на думата е неясно.
9Сирис - син на богинята на пивото и пивоварството Нинкаси, много почитан в асирийската епоха.
10Слуга, който стои при трона и контролиращ потока от царските посетители, в преносен смисъл - особено доверено лице.
11Има се предвид зъл дух със същото име, каквото има и духа-пазител.

 

X

Right Click

No right click