Укази на асирийски царе, относно дворцовите правила

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2931


Дворцовите укази са открити при разкопките на гр. Ашур. Те са записани на 9 фрагментарно запазени глинени таблици. Таблиците съдържат общо 23 указа на асирийски царе, които определят задълженията и  нормите на поведение на различни придворни чинове, обслужващия персонал и дамите в харема. За съжаление, от всички 23 указа, само 11 са се съхранили в състояние, което позволява що-годе свързан превод.

Публикува се по: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. с. 243-247.

Превод от руски: Любомир Грозданов

 

Ashur0014

 

Енлил Нерари, уклу1, син на Ашурубалит, уклу...

 

Указ за ...

 

издавам:

 

Да не допуска Бог!2 Ако син на царя, или брат на царя, [...или...]...от съпругите на царя, извън [двореца] почине...или....[или]...някоя от двороцовите дами умре, ако царят пребивава в Града3, този, който се намира при починалия, е длъжен да отиде при управляващия двореца и да му съобщи, а управляващия двореца от своя страна да съобщи веднага на царя.

А ако царят се намира на разстояние от два двучасови прехода на равно място4, управляващият двореца е длъжен да изпрати на царя запечатано писмо. А ако царят се намира на разстояние по-голямо от два двучасови прехода на равно място, управляващия двореца може и да не изпраща на царя запечатано писмо... Дворцовите дами са длъжни да оплачат починалия, съгласно царския указ.

Ако без разрешение на управляващият двореца [.....] каже на дворцовите хора, същия трябва да бъде изобличен....[....].......да му се отсекат.

 

Ashur dreben

 

Тукулти-Нинурта I, уклу,

син на Салманасар, уклу,

 

Указ за......

 

издавам:

 

....дома на дворцовите хора, които съпровождат царя при поход...[или]....запас от масло за дворцовите хора, които съпровождат царя при поход, управляващият двореца е длъжен да отвори и след това да затвори (?).

Този, който без знанието на управляващия двореца нощем или денем изнесе каквото и да било, трябва да бъде убит.

Ако царят се намира в дома „лушму“5.... или в „речния“6 дом, или в някой от дворците в околностите на Ашур, нито една дворцова дама не трябва нищо да изнася. Без разрешението на царя или на управляващия двореца тя не може да изпраща нито надбедрени одежди7, нито бели покривала, нито пътно облекло, нито обувки, нито каквото и да било друго, тъй като [без разрешение] никой не трябва да напуска двореца или да се изнася каквото и да било.

В деня, когато за........... тя излиза, управляващият двореца и стражата са длъжни да огледат облеклото ѝ, и могат да не я задържат.

 

Ashur dreben

 

Тиглатпаласар, цар на обитаемия свят, цар на Асирия,

син на Ашур-реш-иши, царя асирийски,

 

Указ

 

за управляващия двореца в Ашур, дворцовия глашатай,

началника [на служителите] „зарику“8, лекаря от вътрешните покои, управляващия дворците  във всички области на държавата,

 

издавам:

 

Що се касае до придворните или слугите на дворцови хора, които встъпват по служба в двореца: Безразборно в двореца никой не трябва да влиза. Ако [някой] обстойно не бъде проверен, той наново трябва да бъде върнат за проверка относно заеманата длъжност в двореца. Ако управляващият двореца в Ашур, или дворцовият глашатай, или началника на служителите „зарику“, или лекарят от вътрешните покои, или управляващия дворците във всички области на държавата въведат в двореца придворен, проверен без необходимото старание, и впоследствие това бъде установено, на посочените доверени лица следва да им се отсекат нозете.

 

Ashur dreben

 

Тиглатпаласар, цар на обитаемия свят, цар на Асирия,

син на Ашур-реш-иши, царя асирийски,

 

Указ

 

за всички придворни издавам:

 

Що се отнася до евнусите, или придворните, или дворцовите слуги:

Ако дворцова дама пее или с някого разговаря и това се подслушва от [изброени са дворцови служители], [виновният] трябва да получи сто удара с пръчка и да му бъде отрязано едното ухо.

Ако дворцова дама, чийто срам е оголен, на който няма надбедрена превръзка,9 се обърне към придворен: „Искам да ти кажа нещо“ и същият се обърне и започне да разговаря с нея, той трябва да получи сто удара с пръчка, а очевидецът, направил доноса за това, може да отнеме неговата одежда, а вместо нея [съгрешилия] да бъде облечен с дрипи.

Ако придворен разговаря с дворцова дама, той не трябва да се приближава до нея на по-малко от седем стъпки. Ако същия престъпи това, и управляващият двореца узнае, но не го накаже, то наказанието да бъде приложено към управляващия двореца.

Ако упълномощените от управляващия двореца не упражняват надзор върху територията на двореца, и не му докладват за нарушенията, а след това царят узнае за някои от нарушенията,  наказанията им ще бъдат възложени на управляващия двореца.

Ако служителите „зарику” извършват работа вътре в двореца, а дворцовите дами се намират на пътя им и им пречат, следва да се съобщи на управляващия двореца и той трябва незабавно да ги отстрани от там.

 

1Уклу – буквално означава „надзирател“. В царската титулатура се разбира като „върховен световен пазител“.
2Букв. „Бог в никакъв случай не трябва да го повелява“.
3Гр. Ашур.
4Два двучасови прехода на равно място – разстояние ок. 10 км.
5Терминът е неизвестен.
6Вероятно, резиденция на брега на р. Тигър.
7Вид шал.
8Букв. „пръскащ“, „поръсващ“. Възможно е едно от задълженията на тези служители да е било да поръсват с вода по пътя преди преминаването на царя, с ритуална цел.
9Букв. „която не е покрита с шала на срама“.

 

X

Right Click

No right click