Откъс от „Вавилонска история“ на Берос

Посещения: 2516

 

Публикува се по: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. с. 389.

Превод от руски: Любомир Грозданов

 

Вавилонецът Берос, живял през IV – III в. пр. Хр., бил жрец на бог Мардук, астроном и историк. Около 290 г. пр. Хр. той написал на гръцки език труд в три книги, посветен на историята и културата на Вавилония, като използвал автентични исторически източници. От произведението на Берос са се съхранили до наши дни само отделни фрагменти.

 

В 17-та година от царуването на Набонид1, Кир от Персия, след като покорил цяла останала Азия, нахлул с голяма армия във Вавилония. Набонид го посрещнал със [своите] войски и влязъл в сражение, но претърпял поражение, избягал с малко [приближени] и се затворил в Борсипа.

Кир превзел Вавилон, заповядал да разрушат външните стени на града и след това се отправил към Борсипа, за да обсади Набонид. Градът не издържал обсадата и се предал.

 

1539 г. пр. Хр.

 

 

X

Right Click

No right click