Договорът за мир между Рим и Картаген (Краят на II пуническа война)

Посещения: 2520

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976


Полибий, XV, 18

 

Най-важните от предложените условия били следните: картагенците да владеят градовете в Либия, които се намирали под тяхна власт и по-рано, преди да водят последната война против римляните. Те да владеят и територията, която им е принадлежала от памтивека, заедно със стадата добитък, робите и останалото имущество. От този ден нататък картагенците да живеят според техните собствени обичаи и закони, като не бъдат третирани повече като неприятели и на тяхна територия да няма римски [окупационни] гарнизони. Такива били човечните разпореждания на мирния договор, а противоположните на тях гласели, както следва: картагенците били длъжни да обезщетят римляните за всички щети, които те им били причинили по време на примирието, да им върнат обратно всички пленници и дезертьори за цялото времетраене на войната, да предадат на римляните всичките си военни кораби с изключение на 10 триери, както и всичките си бойни слонове. Да не обявяват война на никого без предварително съгласие на римляните нито вън от пределите на Либия, нито пък в самата Либия. Да върнат на Масиниса1 къщите, земята, градовете и всяко друго имущество, което принадлежало на цар Масиниса и на неговите предци, като предадат всичко това на Масиниса в посочените им граници. Да осигурят прехраната на римската войска в течение на 3 месеца в размери, които им бъдат определени, и да ѝ изплащат заплатата дотогава, докато от Рим не пристигне отговор относно условията за мирния договор. Картагенците се задължават десет хиляди таланта в пари в продължение на 50 години, като изплащат всяка година по 200 евбейски таланта. За обезпечаването на сигурността на договора картагенците са длъжни да предоставят сто заложници, които ще посочи римският главнокомандващ, на възраст не по-стари от 40 години и не по-млади от 30 години.

 

1Масиниса бил първоначално нумидийски авантюрист, сетне цар на Нумидия, който като оръдие на римляните и техен съюзник трябвало да бъде богато възнаграден за сметка на Картаген.

X

Right Click

No right click