Писание за верските битки на султан Мурад син на Мехмед хан - Битката, станала под крепостта Бедрич

Посещения: 2481

Индекс на статията

 

БИТКАТА, СТАНАЛА ПОД КРЕПОСТТА БЕДРИЧ

 

Както и да е, те се вдигнаха от там и вървейки, стигнаха до мястото, наречено Бедрич, и спряха на стан. Ала Бедрич беше една паянтова крепост. Намиращият се в нея Кочи бейоглу Баязид бей като видя положението, събра при себе си войската и каза: „Тази крепост не е от крепостите, които могат да издържат топове и пушки, та да се бием затворени вътре. А освен да се бием нищо друго не ни остава и помощ за нас няма отнигде. Щом е тъй, нека излезем и да ударим сабята на великия Хамза върху неверника, та донякога разказвачите да ни възпяват!“ Тогава отидоха и се простиха със семейства и близки и поверявайки ги на Аллаха, излязоха. Ха сега гледай и виж какво са майките родили! Тези лъвове призоваха божието име и така се врязоха в морето на неверниците, че не е за описване. Срещу им бяха дошли дишащите смърт неверници. Но те, дори да можеше, пак не биха се върнали назад. Бързо и в ред щяха да отидат в преизподнята. Виждайки това, неверниците си рекоха, че ако боят върви по този начин, не ще остане ни един гяур за цяр. Проклетникът Янко заповяда двайсет хиляди юнака да облекат ризници и да се явят. Тогава наистина двайсет хиляди неверници нахлузиха ризници и срещнаха соколите. А ислямските воини видяха, че сабите са безсилни срещу тези проклетници. Тоз час грабнаха кой брадва, кой кирка, кой буздуган и така още дълго се биха. На края тези воини станаха неопетнени жертви за вярата. [Нека божията благодат бъде върху тях!] А жалките неверници се струпаха и завзеха крепостта както и Шумлу. Не е приятно да се разказва всичко това. Така жалките неверници постепенно, стъпка по стъпка достигнаха целите си. Но кралят-злосторник бе много притеснен и печален. А проклетникът Янко беше горд и високомерен безверник.

 

X

Right Click

No right click