Писание за верските битки на султан Мурад син на Мехмед хан - Писанието

Посещения: 2486

Индекс на статията

 

ПИСАНИЕ ЗА ВЕРСКИТЕ БИТКИ
НА СУЛТАН МУРАД СИН НА МЕХМЕД ХАН

 

28 реджеб и мюреджеб,
година 8481

 

В името на всемилостивия Бог!

Слава на Аллаха - господар на вселената! Нека той благослови и поздрави нашия господар Мохамед и всички негови роднини и сподвижници!

Благодарности към Създателя на света, който тласна божиите раби - мюсюлмани по пътя на богоугодната война за вярата, към тяхното безспирно възвисяване. „Колко малки отряди с милостта на Аллаха са побеждавали по-многочислени от тях!“2 Величавият смисъл на този драгоценен стих е, че великият и славен Бог помага на малцината да вземат връх над мнозинството. Дори и най-нищожните, подкрепяни от неговата милост и благосклонност, повалят в прашната земя стотици хиляди разгромени неверници и ги разпръскват.

И още, нека искрените приятели, които ще ползват тази хубава книга, поменат с добро сиромаха, станал причина да се съберат разхвърляните листове и да се напишат тези, пълни с несъвършенства, редове.

Стих:

В този тленен свят Мурад 
с доброто свое име е прославен!
Спечели го в богоугодна бран, 
да бъде като него всеки и всегда!

А на блаженопочиналия султан Мурад, син на Мехмед хан, станал причина за написването на тази несъвършена книга, нека Аллах да отреди най-хубавото място в рая, което той е заслужил заради голямата си справедливост, и да благослови свещения му лик.

Разказват, че в 846-та година от преселението на Пророка3, по времето на блаженопочившия велик падишах Мурад хан, той поиска да изпрати любимия си син Мехмед да завладее Сарухан. Тогава изпрати на принца някой си на име Кассабоглу Махмуд бей и Нишанджъ Ибрахим бей, даде му туг и знаме, тъпан и отличителни знаци, повери му земята Сарухан и като го посъветва и поучи, изпрати го към Сарухан. А принцът рече: „Заповедта принадлежи на моя повелител!“ Развя тугове и знамена, заби тъпана, отправи се към земята Сарухан, по живо по здраво влезе там и като се съветваше с двамата си възпитатели, той се залови да гледа делата на бедните и слабите. Под щастливото покровителство на принца се успокоиха и улема, и праведници, и бедни, и богати, та се възцари спокойствие.

 

110.ХI.1444 г. На тази дата по мнението на анонимния автор се е състояла Варненската битка.
2Цитат от Корана, сура II (Крава), стих 250.
31442/1443 г.

 

X

Right Click

No right click