Теодор Скутариот. Обзорна хроника - IV. Събитията след падането на Константинопол.

Посещения: 10420

Индекс на статията

 

IV. Събитията след падането на Константинопол.

 

35. Събитията след падането на Цариград

Понеже Алексий169 трябвало да вземе помощ от латиняните (защото чичо му, предишният император Алексий170, се вдигнал от Девелт и завзел Адрианопол),. той привлякъл за съюзник маркиз Бонифаций,171 но само като му обещал да заплати шестнадесет кентенария злато. Той, разбира се, обходил и тракийските градове, като ги възстановил, а в същност, като ги ограбил напълно (защото съюзниците латиняни пиели до насита от златните ручеи и не се насищали) и като слязъл до Кипсела, върнал се отново в столицата.

И тъй император Алексий Ангел, като избягал от Константиновия град, както бе казано преди малко, и като минавал от място на място, дошъл при Филипопол, но не бил приет. И тъй той се отправил в Мосинопол и там останал. Там пристигнал и Алексий Дука Мурзуфл172 с императрицата съпруга Ефросина и дъщерята на самия Ангел173 Евдокия, която взел за своя жена и която била най-малката от дъщерите му. Император Алексий имал три дъщери. И третата била Евдокия, която била омъжена за краля на Сърбия, но понеже я бил уличил в провинения, както казвал, той я отпратил при баща ѝ.

А император Алексий се отвращавал от Мурзуфл и по много други причини, но не по-малко и заради дъщеря си. Поставяйки си маска на благосклонност, той го приел и го почел като зет. Приготвил му баня и наредил да се окъпе заедно с дъщеря му. Когато влязъл в банята, хората на император Алексий го нападнали и му извадили очите. Разправят, че Евдокия, застанала до вратата на банята, не преставала да ругае баща си, а бащата я охулил с обидни думи заради безсрамието ѝ и разпуснатата ѝ любов.

И тъй Мурзуфл бил ослепен и блуждаел около Мосинопол. А император Алексий се вдигнал оттам и отишъл в Солун. А когато излезли от Константинопол и отишли към Мосинопол, италийците намерили там Мурзуфл и го отвели във Византион. И отмъщавайки му за извършеното от него срещу сина на господаря Исак, те го хвърлили надолу от колоната, която се нарича Таврос, и така го лишили от живот.

След като изтекли две години, откак Ласкарис бил наричан деспот, в Никея се стекли знатни мъже от синклита и представители на църквата и решили Ласкарис да бъде провъзгласен за император. Но нямало патриарх (Йоан Каматир се отдалечил в Димотика и там пребивавал). Извикан и от Ласкарис, и от останалите, той отказал да дойде при тях и писмено си дал оставката. За патриарх бил назначен Михаил Авториан, мъж учен и с опит в цялата наша и чужда книжнина. Той увенчал Ласкарис с царската корона.

Но тук трябва да разкажем какво се случило на император Алексий и за някои събития в западните земи. Император Алексий бил дошъл прочее в Солун и бил приет от Мария, дъщерята на унгарския крал, по-рано жена на брат му, императора Исак, а тогава съпруга на маркиза.

А на маркиза съответно на помощта, която оказал, му бил даден Солун и бил почетен като крал на Солун. Той си бил взел за жена спомената Мария и Алексий бил приет от нея.

 

36. Асен и Петър въстават

Заслужава да се каже и за събитията на Запад, но за да бъде разказът ясен, трябва предварително да кажа нещо за тези работи. Император Исак, когато управлявал Константиновия град, взел, както вече казахме, за втора съпруга (понеже първата умряла) Мария, дъщерята на унгарския крал. Тъй като трябвало да се направи и сватбата, той поискал да извърши разходи, съответстващи на царска сватба. Затова докарвал и от цялата ромейска земя добитък, а най-вече от българите, тъй като те много повече от другите са и скотовъдци. Това племе, което от старо време било враждебно на ромеите, най-сетне било подчинено от багренородния император Василий, когото и нарекли заради това Българоубиец. И тъй племето като робско и поданическо плащало данък на ромеите чак до император Исак. Но тогава някой си Асен, както изяснихме по-горе, поради тази причина замислил въстание и сторил на ромеите повече злини от предишните. Той имал двама братя — Петър и Йоан — и бил решил Йоан да му помага, а на Петър отделил част от подвластната си земя и му наредил да я управлява (Велики Преслав и Проват заедно с околностите им били земите, които били дадени като дял на Петър. Затова и досега те се наричат Петрова земя). След като царувал девет години, Асен, както се изясни, бил убит  от братовчед си Иванко. И брат му Йоан поел властта, понеже българите не желаели да ги управлява Петър, а синът на Асен — Йоан - бил още дете.

 

37. Българите под водачеството на Калоян воюват срещу византийците

Този именно Йоан, след като се възцарил над българите, причинил много злини на ромеите, а и на самите италийци, когато завладели Константиновия град и подчинили под своя власт цялата македонска земя. Балдуин, който бил провъзгласен най-напред за император във Великия град, известил в Адрианопол да му се подчини градът (защото българинът Йоан успял да си подчини Филипопол и заробил оттам много ромеи), но адрианополци не пожелали да се подчинят на италийците. Тогава той предприел поход срещу града заедно с изпълняващия длъжността венециански дож и с италийците. А жителите в града, като нямали вече какво друго да направят, изпратили вестители до българина Йоан с молба да им помогне и да ги отърве от надвисналата опасност. А той приел радостно искането и като взел със себе си голямо множество скити, понеже не могъл да се сражава с латиняните открито, свършил работата с хитрост. Той се бил разположил далеч някъде от Адрианопол, а изпратил против италийците скитите, за да насочат войската си против тях. Защото италийците имат обичай да яздят високи коне и да имат броня по цялото тяло и по самите коне. Поради това те нападат тромаво противниците си. А скитите, снабдени с по-леко оръжие, нападат по-пъргаво противниците и се насочват [там], където си искат. Италийците, които не знаели това, били победени от тях, така че и самият император Балдуин бил пленен и отведен при Йоан, титулуван български император. След като той бил посечен, както казват, варваринът направил от главата му чаша, която украсил наоколо.

Ако прочее адрианополци бяха се научили за станалото, те бързо биха излезли и биха плячкосали италийските палатки. Оцелелите латиняни запалили огньове при всичките си палатки, като давали вид пред гражданите, че са налице, а в същност посред нощ избягали и отишли в Константинопол. Гражданите на Адрианопол, като узнали това на сутринта, излезли и плячкосали останалото в палатките.

Българският цар изисквал според обещанието да стане господар на Адрианопол, а жителите му отказвали. Той поискал да обсади града, но виждайки, че войската му не е достатъчна за това, вдигнал се оттам и като нямал пречка, понеже латиняните били победени и нямало кой да му се противопостави, опустошил цяла Македония. И тъй той събрал голяма плячка, като заробил градовете заедно с хората и ги разрушил, за да нямат ромеите никога достъп в тях. И тъй той разрушил Филипопол, много голям град, разположен на река Еврос, после Хераклея, Панион, Родосто, Хариопол, Траянопол, Макри, Клавдиопол, Мосинопол, Перитеорион, Порос и много други, а оцелелия народ (повечето жители били унищожени, като ги заровил в развалините) той вдигнал оттам и ги заселил покрай притоците на Еврос, а на селищата дал имената на плячкосаните села и градове. Той казвал, че правел това за отплата на злините, които Василий бил извършил спрямо българите, и него наричал българоубиец, а себе си ромеоубиец. Когато достигнал чак до Солун, той умрял там, обхванат от болки в страната. Както някои разправяли, смъртта го постигнала поради божия гняв. На сън му се сторило, че до него е застанал въоръжен мъж и че го ударил с копието в страната. Ромеите от никого никога не са понасяли такива злини, както от него. И затова той добил прякор, достоен за жестокостта му, като получил прочутото име Скилойоан.

След неговата смърт сестриният му син Борил взел вуйна си скитка за жена и станал притежател на властта над българите. А Йоан, синът на Асен, който не бил още възмъжал, взет тайно от някого, отишъл при скитите.

 

168През нощта на 18 юли 1203 г.
169Кръстоносците още на 18 юли 1203 г. провъзгласили за император Алексий IV (1203—1204), сина на Исак II Ангел.
170Алексий III Ангел.
171Алексий Ангел, синът на Исак II Ангел, успял през 1202 г. да избяга на Запад и обещал огромна сума, ако бъде възстановен на бащиния си престол. На това предложение се съгласили венецианският дож Дандоло и водачът на кръстоносците, маркиз Бонифаций Монфератски. Договорът бил подписан през май 1202 г. в Корфу.
172Алексий Дука Мурзуфл бил убил в Цариград Алексий IV, сина иа Исак II Ангел, и се бил провъзгласил за император под името Алексий V Мурзуфл.
173Т. е. на Алексий Ангел.

 

X

Right Click

No right click