Из "Синтагма" на Матей Властар

Посещения: 2895

 

"Синтагмата" на Матей Властар е византийски правен паметник от 30-те  години на XIV в. Съдържа ценна информация за сановете в императорския двор. Превод на М. Тюлекова в: Документи за политическата история на средновековна България ХII-XIV в., 110-112.

Публикувано по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците ѝ, П, 2002

 

Що се отнася до изброяването на сановете в императорския двор,
да изследваме име по име реда на същите,
след автократора, първи е деспотът,
севастократорът следва след него, с кесаря след него,
шапките им са украсени с перли,
обувките им с рисунки на орли
провъзгласяват императорския им характер.
Протовестиарият и паниперсевастът [следват],
които са с червени скадиони, бродирани със злато,
за едната и за другата титла, според правилата се употребяват,
но обувките на първия са зелени, а тези на втория жълти;
тези стоят на края на първата петица.
От втората [петица] са великият дук и великият доместик,
открояват се протостраторът и великият логотет
и великият стратопедарх; техните шапки са червени,
позлатени само в горната част.
Тези от третата петица използват бродерии със златна нишка,
великият примикюр и великият конетабъл,
епи ту канаклеоса, протосевастът
и епикерният, за да свърша. Тези от четвъртата [петица] са
паракимоменът на великия печат,
другият-този на спалнята, великият байуло,
куропалатът, след него протовестиариите са.
Тези също имат право да използват такива шапки.
Бродираните шапки са за всички от петата петица,
към която влизат доместикът на императорската трапеза,
епи тес трапезес, логотетът на геникона,
след това великият папиас и епархът заедно с него.
Начело на шестата [петица] е великият друнгарий на стражата,
след това великият етериарх, логотетът на дромоса,
ипатът на философите и великият хартуларий.
След това седмата [петица] с мистикос, известният
протасекретис,
и веднага след това епи ту страту,
великият друнгарий на флота,
доместикът на схолите.
След това тези от осмата [петица],
примикюрият на двора, протоспатарият,
великият архонт след тях, татът на двора,
великият чауш. След това тези от деветата [петица];
преторът на демоса, логотетът на икеакона,
великият логариастес, този, който носи молбите,
след което идва архидяконът.
След това тези от десетата [петица],
скутериосът, адмиралът,
и разбира се, скутериосът на великия адномиастес.
От единадесетата се открояват великият квестор,
логотетът на стратиотикона, протовестиаритесът, съдията от
голямата шатра, великия преводач. Тези от
дванадесетата [петица] са
логотетът на стадата, дикеофилаксът и веднага след това
аколутосът, орфанотрофът
и протонотариосът.
От тринадесетата [петица] -
съдията на войската, доместикът на стените
протоалагаторът и вестиарият,
след това стратопедархът и конокабалът. В четиринадесетата
влизат този на мургатите, този на тцакониите, още този на
арбалетчиците,
епи тон анамнезион, следван от прокатименсът на спалнята.
След това е шестнадесетата [петица] -
идват двамата прокатименоси,
този на големия дворец на Влахерните,
логариастесът на двора и великият диокетес,
номофилаксът след тях. В седемнадесетата се появяват
вестиариите, етериарсите, архонтьт на алагиона и тоя на
миртатите
също и съдията на секретона. В осемнадесетата са
рабдухи, кавалерите на почтения севаст,
прокатименосът на крепостите, друнгарият на флота.

 

X

Right Click

No right click