Папа Григорий IX пише до краля на Унгария Бела да помогне на Цариградската империя

Посещения: 3135

 

PopeGregoryIX[Григорий, епископ и пр., поздравява любимия в Христа син] светлия унгарски крал Бела.

- - - Наистина, както се научаваме достоверно, схизматиците Ватаци  и Асен  сключили неотдавна помежду си несправедлив договор  и с преголяма маса гърци враждебно нахлували в земята на прелюбимия в Христа наш син ...,  славния константинополски император. Те завзели Галиполи и изклали жестоко с меч всичките му обитатели, без да правят разлика в пол и възраст. После със силна войска обсадили Константинопол и се смятало, че ще го превземат, ако той не бил освободен от бога, който помогнал свише. Защото същият император, имайки пред вид, че с бога, с чието покровителство Аврам победил пет царе, а Йонатас самичък възтържествувал над 20 хиляди филистимляни и ги убил, не е трудно да оцелее било с мнозина или с малцина, взел със себе си само сто и шестдесeт войни, влязъл в сражение срещу споменатите гърци, които излезли на бой с четиридесет и осем отреди, и ги надвил. Едни от тях той оставил да бъдат посечени с меч, другите, след като се спасили с бягство само три отреда, той предал в затвора. Още не бил се завърнал от тази победа и господ предал в ръцете на константинополските граждани двадесет и четири неприятелски кораба, които били пристигнали при споменатия Константинопол, за да го превземат и опустошат с грабежи и пожари. Някои от хората обаче, които се намирали в тях, не могли да бъдат заловени поради бързото им бягство и близкото убежище.  А споменатите Ватаци и Асен създават нова силна войска и въпреки всичко се надяват да победят. И отново Константинопол бил обсаден и те повторно се приготвили с безброй хиляди войници да победят същия император.  Затова у нас се яви настоятелно искане да бъдем удостоени да съдействаме с апостолическа предвидливост в помощ на Константинополската империя. Виждайки, че запазването на тази империя има важно значение за пращането помощ на Светата земя, от която кръстоносците могат да се завръщат само през земите на Романия, и че ако, пази боже, споменатата империя се подчини на господството на гърците, които мразят латинците повече от неверниците, ще последва лесно откъсването на тази земя, сметнахме, че трябва да напомним и подбудим внимателно кралското Ви Височество, тъй като можеш по-лесно и по-бързо да помогнеш на споменатата империя чрез унгарците, понеже те са и по-близки съседи, както желаеш спасението на собствената си душа, така да се постараеш да дадеш съдействие и съвет, за да се помогне на споменатата империя  от почит към Исуса Христа, апостолическия престол и нас.

- - - Дадено във Витербо, 16 декември [1235]. Девета година от нашето първосвещенство.

X

Right Click

No right click