Тайната книга - Виенски текст

Посещения: 16940

Индекс на статията

 

 

 

Codex Vindobonensis

Виенски текст

 

Ioannis et Apostoli et Evangelistae Interrogatio in coena sancta regni coelorum de ordinatione mundi et de Principe et de Adam.

Запитване на апостол-евангелист Йоан на светата вечеря на царството небесно за управлението на света, за вседържателя и за Адам.

 

В името на отца и сина и светия дух, амин. Запитване на апостол-евангелист Йоан на тайната вечеря на царя небесен, за управлението на този свят, за вседържателя му и за Адам.

 

1. Аз, Йоан, участник в страданието и за да бъда участник в царството на бога, облегнат на тайната вечеря на гърдите на Исус Христос, господа наш, рекох: „Господи, кой ще те предаде?“ И господ ми рече: „Който потопи ръката в блюдото, в него ще влезе сатаната и той ще ме предаде.“

2. И рекох: „Господи, преди сатаната да падне, на каква слава стоеше до отца?“ И рече: „Той беше между небесните сили и до престола на невидимия отец, и уредник на всичко. И седях аз до моя отец. И той управляваше небесните сили и тези, които са последвали отца, и слизаше от небесата чак до пъкъла и възлизаше чак до престола на бога — невидимия отец. Той пазеше онази слава, която се простираше над всички небеса, и замисли, и пожела да постави престола си над облаците и да бъде подобен на всевишния. И като слезе във въздуха, намери ангела, който седеше над въздуха, и му рече: „Отвори ми дверите на въздуха“, и той му отвори. И като слезе, намери ангела, който управляваше водите, и му рече: „Отвори ми дверите на водите“, и той му отвори. Като слезе, намери цялата земя, покрита с вода, и като проникна под нея, намери две рибиа, легнали над водите и свързани. Те поддържаха цялата земя по повеля на невидимия отец. И слизайки надолу, намери големи облаци, които държаха водната маса на морето, и слезе надолу и намери своя пъкъл, т.е огнената геенаb. След това не пожела да слезе надолу поради пламъка на огъня, който гореше. Тогава сатаната се завърна обратно, изпълнен със злоба, и се възкачи при ангела, които беше над въздуха, и при онзи, който беше над водите, и им рече: „Всичко е мое, ако ме послушате, ще поставя престола си върху облаците и ще бъда подобен на всевишния, и ще издигна водите върху тази твърд, и ще събера останалите води в обширни морета, след това не ще има вода по лицето на цялата земя, и ще царувам заедно с вас во веки веков.“ И рече това на ангелите и възлезе до онези небеса чак до третото небе, прелъстявайки ангелите на невидимия отец и казвайки на всеки от тях: „Колко дължиш на твоя господ?“ И най-напред отговори [един]: „Сто делви зехтин.“ И му рече: „Вземи разписка, седни и пиши: петдесет.“ И рече на друг: „А ти колко дължиш на твоя господ?“ Той рече: „Сто делви пшеница.“ И рече на него: „Вземи си разписката и седни, и пиши бързо: осемдесет.“ И възлизаше на други небеса, като казваше така, и възлезе чак до четвъртото небе, като бунтуваше ангелите на невидимия отец.

3. И излезе глас от престола на Отца, който казваше: „Що вършиш, който си отхвърлен, който подвеждаш ангелите на Отца? Създателю на греха, извърши бързо това, което си намислил.“ Тогава отецът повели на своите ангели: „Отнемете дрехите, престолите и венците от всички ангели, които му се подчиняват“, и взеха ангелите одеждите, престолите и венците на всички ангели, които се подчиняваха на него. И отново аз, Йоан, запитах господа и рекох: „Когато сатаната падна, къде обитаваше?“ И ми отговори и рече: „Моят Отец повели и той се преобрази поради своето възгордяване и отне светлината на славата му, и лицето му беше като нагорещено от огънс, и целият вид на лицето муd заприлича като на човек и имаше седем опашкиe, които повлякоха третината от божиите ангели, и бе изхвърлен от престола на бога и от управлението на небесата. И сатаната, като слезе от небето на тази твърд, не можеше да създаде никакъв покой, нито тези, които бяха с него, и той помоли Отца и рече: „Съгреших, имай търпение спрямо мене, всичко ще ти върна.“ Отецът се смили над него и му даде отдих, за да направи, каквото пожелае, чак до седмия ден.

4. И тогава той седна над твърдта и повели на ангела, който беше над въздуха, и на този, който беше над водите, и те повдигнаха две части от водите нагоре във въздуха, и от третата част създадоха петдесет морета, и стана разделяне на водите по повеля на невидимия отец. И повели отново на ангела, който беше над водите „Застани върху двете риби“, и издигна на главата си трета, и се появи и стана суша. Тогава взе венеца на ангела, който беше над въздуха, и от едната му половина направи своя престол, а от другата половина светлината на слънцето. И като взе венеца на ангела, който беше над водите, направи от едната му половина светлината на луната, а от другата половина светлината на деня. А от камъните направи огъня, а от огъня направи цялото небесно войнство и звездите и от тях направи ангелите-духове, своите служители по подобие на всевишния управител. Създаде също и гръмотевиците, дъждовете, градушките и снега и изпрати служителите си ангели над тях. И повели на земята да произведе всичко — животни, дървета и треви. А на морето повели да произведе риби и птици небесни.f

5. И намисли да направи човека, за да му служи, и взе от земята глина и направи човека по свое подобие. И повели на ангела на второто небе да влезе в тялото от глина и взе от него и направи друго тяло във вид на жена, и повели на ангела на първото небе да влезе в него. Ангелите плакаха много, като виждаха върху себе си смъртен образ в различен вид. И им повели да извършат плътски деяния в телата си от глина и те не знаеха, че извършват грях. А начинателят на греха ги прелъсти така: засади раяg  и пусна хората в него, и им нареди да не ядат от него. Дяволът влезе в рая и посади тръстика посред рая и от слюнката си направи змията, и ѝ повели да остане скрита в тръстиката. И така дяволът криеше хитростта на своето прелъстяване, за да не видят измамата му. И влизаше при тях, като им казваше: „Яжте от всеки плод, който е в рая, но да не ядете от плода на неправдата“. След това злият ангел, като влезе в лошата змия, измами ангела, който беше в образа на жена. Тогава той изля над главата му греховната похот, а похотта на Ева беше като горяща пещ. И веднага дяволът, след като излезе от тръстиката във видh на змия, задоволи своята похот с Ева чрез опашката на змията. Затова хората не се наричат рожби на бога, но рожби на дявола и рожби на змията, защото изпълняват дяволските желания на своя отец чак до края на света. След това дяволът изля своята похот на главата на ангела, който беше у Адам, и след това двамата бяха обхванати от необуздана похот, за създаване рожбите на дявола и на змията чак до свършека на света.

6. И след това аз, Йоан, попитах господа и рекох: „Защо казват хората, че Адам и Ева са направени от бога и настанени в рая да пазят неговите повели и самите поради престъпване на повелите на отца са обречени на смърт?“ И господ ми рече· „Слушай, прескъпи Йоане, неразумните хора казват така, че поради вероломство моят отец бил направил глинени тела, а от светия дух направил всички небесни сили, но се оказало че поради тяхна вина имат глинени тела и са обречени на смърт.“ И след това аз, Йоан, попитах господа и рекох: „Господи, как се помества душата на човека, която е дух, в плътско тяло?“ И ми рече господ: „Паднали небесни духове влизат в женски глинени тела и приемат плът от плътска похот, и се ражда дух от дух и плът от плът и така преминава царството на сатаната на този свят.

7. И попитах господа, и рекох „Докога ще царува сатаната в този свят над човешките същества?“ А господ ми рече: „Моят Отец му позволи да царува седем дни, които са седем века.“ И отново аз, Йоан, попитах господа и рекох: „Какъв ще бъде този век?“ И той ми рече: „Откакто падна дяволът от славата на отца и пожела собствена слава, той седна над облаците и прати своите служители — горящи огньове — при хората от Адам чак до служителя Енох. Него той повика като свой служител и го прие над твърдта, показа му своята божественост и повели да му се даде перо и мастило. Той седна и написа седемдесет и шест книги и [дяволът] му повели да ги занесе на земята. А Енох взе книгите и ги предаде на синовете, и ги научи как и къде да извършват свещенодействия, и те направиха така и скриха небесното царство от хората. И им казваше: „Вижте, че аз съм бог и няма втори бог освен мене.“ Затова ме изпрати моят отец на този свят, за да открия на хората моето име и да познаят него и злия дявол. Когато обаче сатаната узна, че слизам на този свят, изпрати своя ангел и [той] получи три дървета и ги предаде на пророк Мойсей, за да бъда разпънат на кръст. Тези дърветаi ми се пазят чак до сега. И сам той разкриваше неговата божественост и му повели да законодателства над синовете на Израел, и така ги изведе по сухо през морето.

8. Когато моят отец намисли да ме изпрати на този свят, изпрати преди мене своя ангел чрез дух свети, за да [ме] приеме. Той се наричаше Мария, моята майка, а аз, като слязох, влязох и излязох през ухото му. И знаеше сатаната, управителят на този свят, че аз съм дошъл да подиря и да спасявам това, което е погинало, и изпрати своя ангел пророк Илия който кръщава във вода и който се нарича Йоан Кръстител. А Илия попита управителя на този свят как ще може да го познае, и сам той му рече: „Над когото видите дух свети да слиза във вид на гълъб и да остава над него, той, е който кръщава в дух свети и в огън.“ Затова казваше това Йоан, защото не го познаваше, но този, който ме изпрати да кръщавам във вода, той му каза: „Йоан е свидетел, аз кръщавам във вода за разкаяние, а той ни кръщава в дух свети за опрощаване на греховете, той е, който може да ни погуби или да ни спаси.“

9. И отново аз, Йоан, попитах господа: „Може ли човек да получи спасение чрез кръщението на Йоан?“ „Без моето кръщение, с което кръщавам за опрощаване на греховете, казвам само, никой не може да получи спасението на бога, от когото съм аз, хлябът на живота, слизащ от седмото небе, защото които ядат от моята плът и пият от моята кръв, те ще се наричат синове на бога.“ И попитах господа: „Що значи „твоята плът“ и що значи „твоята кръв“?“ И рече ми господ: „Преди да падне дяволът заедно с цялото ангелско войнство на отца, ангелите на отца, славословеха моя отец и произнасяха тази молитва:,,Οтче наш, който си на небесата.“k Така тази молитва се възнасяше пред престола на отца. Но ангелите, след като паднаха, вече не можеха да славословят господа в тази молитва.“ И отново попитах господа: „Как целият свят е приел кръщението на Йоан, а твоето не всички приемат?“ Господ ми отговори: „Защото техните дела са лоши и не идват до светлината. Учениците на Йоан се женят и ще се женят, а моите ученици не се женят, нито ще се женят, но са като божиите ангели на небето в царството на небесата.“ И аз рекох: „Ако е грешно [свързването] с жени, не е полезно да се сключва брак.“ И господ рече: „Не всички желаят тази дума, но на които е дадено. Затова има евнуси които са родени така от майчината утроба; има и евнуси, които са направени [такива] от хората; а има и евнуси, които са се скопили сами заради царството на небесата.“

10. И след това аз попитах Господа за деня на съда „Какъв ще бъде знакът за твоето пришествие?“ И господ отговори, и рече: „И ще бъде, когато се навърши броят на праведниците според броя на падащите венци, тогава сатаната ще бъде освободен от своя затвор и обладан от голям гняв, ще започне война с праведниците, и ще нададат вик праведниците до своя господ бог. И веднага ще повели господ бог на архангела да свири с тръба. И ще изтръби гласът на архангела от небесата и чак до бездната ще се чуе. И тогава ще се помрачи слънцетоl, луната не ще изпраща своята светлина, звездите ще падат от небесата и ще се изтръгнат из основи четирите големи вятъраm и ще затреперят земята, морето, планините и хълмовете едновременно. Тогава ще се разкрие знакът на Сина и ще ридаят всички поколения на земята, и веднага небето ще затрепери, и ще се затъмни, и слънцето ще свети чак до деветия час. Тогава ще се разкрие син человечески в своята слава и всички светци и ангели заедно с него, и ще се положат престоли над облаците, и ще седне върху престола на своята слава заедно с дванадесетте престола на своята слава. И ще се разтворят книгите, и той ще съди всички племена на земята, тогава ще се проповядва вярата. Тогава ще прати син человечески своите ангели и те ще съберат своите избраници от върха на небесата чак до техните предели и ще дойдат при мене заедно с всичко свое във въздуха, над облаците. Тогава ще прати син божи злите демони и ще ги изхвърли с гняв ... да ядем и да пием и да приемем и за тези, които са тук, и да видим каква подкрепа ще има от тях и веднага [ще дойдат] всички племена пред страшния съд. И ще се разтворят двете книги, и ще ги приветстват всички племена с проповедта си, и ще славят праведниците за тяхното търпение и за добрите им дела. Недостижима слава и почит ще има за тия, които тачат ангелския живот, а подчиняващите се на неправдата ще получат гняв, бяс, мъка и негодувание. И ще отдели син человечески своите праведници из средата на грешниците, като им каже: „Елате, благословени от моя отец, приемете приготвеното още от сътворението на света царство за вас.“ И тогава ще кажа на грешниците: „Отстъпете от мене, прокълнати, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.“ И останалите ще бъдат свидетели на последното отлъчване, и грешниците ще се извърнат към пъкъла. И със съгласието на Отца ще излязат от тъмницата неверните някога духове и ще чуят моя глас, и ще бъде едно стадо и един пастир. И тогава със съгласието на отца ще излезе от земната бездна тъмният мрак и огнената геена и ще гори цялата вътрешност на земята чак до небесната твърд, и ще настане огън ...“

 

аНаистина са риби, а не нещо друго, но означават евангелието и посланието, които поддържат църквата тъй, както рибите поддържат земята — църквата стои върху седем стълба, т.е. седем канделабъра.
bДолината Йосафат е същото, т.е. osephuatto — „пъкъл“ и ,тартар“, раждане на огън, но се назовават на различни езици, и това не е дух, нито нещо живо, но е област като Босна, Ломбардия, Тоскана.
cПри някакво лошо деяние Господ променя и цвета на лицето.
dЛицето му се променя като на човек, който е загубил светлината, която е имал, и то станало мрачно поради злото, което замислил.
eСедемте опашки означават седемте гряха или порока, с които до тогава прелъстяваше хората: лъжа, прелюбодеяние, алчност, кражба, богохулство, завист, раздор.
fПтиците, рибите и животните нямат душа, нито имат душа на човек, но птиците и рибите, приемат това, което имат, от водата и въздуха, а животните — от земята и въздуха.
g„Засади рая“, т.е. овощна градина с двадесет дървета орехи, ябълки, круши, дюли и други плодове, и след това огради всичко с райски огън. Той постави вътре Адам и Ева. И остава раят и досега, за да прелъстява хората, които вярват, че той е добро място, но в същност е лошо. Там смъртта не беше забранена, но дяволът тайно прати своята съблазън, за да може да ги измами. При все това той щеше да бъде избавен от смъртта, ако не беше ял, но дяволът направи всичко това, за да измами хората.
hЗмията не е била истинска змия, но човекоподобна, защото се престорила на красив младеж и по повеля на дявола влязла в рая през ... и прелъстила жената и се съвокупила с нея чрез опашката, защото дяволът, когато спял, се изхлузил от своята кожа и от нея била създадена тази змия.
iСъщо така това са били дърветата, с които Мойсей разделил морето, когато синовете на Израел дошли до горчивите води, от които тези, които вкусвали, умирали. Имало тогава ангел, който казвал на Мойсей:  „Вземи дърветата и ги свържи ведно и ги засади наблизо до вода, като казваш: тези дървета ще бъдат спасението на света, защитата на света и прощаването на греховете на света … ще покаже в този, който ..., защото от дева Мария, което означава вярата в Света Троица. Всеки който повярва в тайнството на Света Троица, ще бъде спасен, както ще бъдат спасени хората, които пият от онази вода, чрез това посаждение.“
kАнгелите пеели тази молитва, но произнасяли „Отче наш“ не затова, защото самите те имали грехове: отецът, предвиждащ нашите бъдещи прегрешения, които ние щяхме да изречем с тази молитва, решил така да се произнася.
lСлънцето, т.е., управителят и неговият престол; луната, т.е., законът на Мойсей; звездите — духовете на неговите служители, защото апостолите не ще имат място да ... царуват, но Христос, син божи, който е седмото слънце, ще царува.
mЧетирите ветрове са царете, които ще преследват църквата, която ще съществува тогава, и ще убият други във война без състрадание.

 

X

Right Click

No right click