Из „Заявление на видинци до султана“

Посещения: 871

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев


„Изрично да се определи заплатата на владиците и броя на техните слуги, защото докато царските чиновници имат определена заплата и нелишните слуги, владиците държат безброй такива... Народът тегли от владиците, но дваж тегли от слугите им, които са безсрамни и безнравствени, псуват народа, оскърбяват нашите свещеници, а в митрополията са по-лоши и от самия митрополит. Да се забрани на владиците да разхвърлят произволни данъци. Владиците се назначават за доброто на народа, а не обратното: народът не се ражда да добрува на тях и да ги храни без взаимна услуга, затова народът трябва да избира за владици мъже достойни, добродетелни и способни, а не такива, каквито изпраща патриаршията - хора неизвестни, невежи, груби, жестоки, безнравствени, чужденци от далечни и незнайни места... Защото православният български народ уж бил изроден, та нямал достойни свои хора... Как по-рано те имаха такива хора, а сега да нямат? Българите били смутени (предположени към смутове - обяснява учетелят) и наклонни за бунтуване. Нима бездомниците и авантюристите от островите на Андрос, Сифнос и др., които идват само да скубят народа, са по-годни от нашите едноплеменници, които идват от здрави родове, с постоянно жилище, които добиха собствен недвижим имот, уредиха своя живот, завързаха разнообразни относки с народа ни, с правителството и със самото царство.“

 

 

X

Right Click

No right click