Описание на Видин, Оряхово, Серес и Ямбол от Евлия Челеби

Посещения: 2573

 

Печата се по: Евлия Челеби, Пътепис, Превод от османотурски, съставителство и редакция Стр. Димитров, С., 1972, с. 59, 71 — 72, 78 — 79, 154 — 155, 251. Превод от Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, t. VI, VII, VIII, Istanbul, 1900-1928.

Публикувано по: Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 

Крепостта Видин

640px Baba Vida Klearchos 1Тя е построена през 870 [1475 - 1476] г., лично от Баязид, сина на завоевателя. Сред лозята и хълмовете личели основите на предишната [крепост]. Наличната крепост била завладяна през 792 [1389 - 1390) г. по времето на Баязид Светкавицата чрез победоносната ръка на Гази Евренос бей, който я разрушил до основите ѝ...

 

Описание на крепостта Рахова [Оряхово]

... тукашната Рахова на брега на Дунава е извънредно оживена. Изградена била от сръбския крал, а била покорена през ... година от Баязид Илдъръм хан. При завладяването тя им създала трудности, поради което след завземането ѝ някои места от крепостта били разрушени. И понастоящем кулите на крепостта са красиви, изградени от камък. Крепостта има петоъгълна форма, разположена е на един хълм от жълта пръст, на издадената част от една планина, стигаща чак до дунавските брегове. Понеже останала във вътрешната област и не е надеждна, с течение на времето все повече се разрушава...

 

Описание на резиденцията на крал Кале Пороз, т. е. на старата крепост град Серес

В историите на гръцки и латински език при описанието на този град има написани много хиляди приказки. Според казаното от гръко-елинистичните историци градът е описан и представен по следния начин: в старо време този град бил толкова голям, че можел да бъде заобиколен за три дни. В този град бил владетел за последен и никога неповторим вече път един отбил се от правия път — нека срещне проклятието, крал на име Кала Пороз (!). Почувствал божествен призив, той веднъж в годината устройвал една изложба на несъвършената красота на мястото на панаира Машаклур, като карал хората да си докарват косите и брадите с бисери, яхонти и скъпоценни камъни. Затова той бил наречен от гръцките неверници Кала Порос, което ще рече „по-добър и от най-големия пророк". Този стар град бил негова столица. Той преминал през много хиляди управления, докато най-накрая през 777 [1375 — 1376] г. бил завладян от Гази Худавендигяр, чрез ръката на Гази Евренос. След това злосторните и разложени неверници отново окупирали този град, та през 786 [1384 - 1385] г. Гази Евренос бей отново го завладял и като си казал: „още веднъж на невернишката покорност не бива да се вярва“, разрушил на много места крепостта...

 

Стария град Булгар-или, т. е. укрепеният град Ямбол

Той бил един от градовете на крал Адроне и през 767 [1365 – 1366] г. Гази Худавендигяр, побеждавайки сръбския крал, именуван Деспот, слаб крал на гръко-православните неверници, го отнел от ръцете му. Бидейки един от видните укрепени български градове, и като голям град през 767 г. Гази Худавендигяр, т. е. загиналият при Косово султан Мурад I, го завзел чрез ръцете на Тимурташ баба, осем години преди да бъде покорен Одрин. Територията му е на брега на реката Тунджа, разположен е на един приличащ на остров нос, от двете му страни е реката Тунджа. Крепостта му била разположена на един висок хълм и по време на завоеванието ѝ е предизвиквала затруднения, та след като била завзета, била разрушена. И понастоящем в махалата нa Суфийската джамия личат и се виждат основите на вътрешната крепост.

 

X

Right Click

No right click