Закон за санджака Чирмен от времето на султан Сюлейман (1520 — 1566)

Посещения: 1665

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Бистра Цветкова

 

За нахия Чирмен

 

Ако се продава роб или робиня, вземат се по четири акчета от продавача и четири акчета от купувача. Ако се продават вол и крава, от двете страни [от купувача и от продавача] се вземат по две акчета.

Ако местни касапи заколят овце, на [всеки] четири овце [да се взема] по едно акче. Ако някои външни [неместни] лица заколят [овце], на [всеки] две овце [се взема] по едно акче. И ако се заколи говедо, да се вземат две акчета.

Ако се продава аба, ямурлук, говежди гьон, говеда и други подобни, на [всеки] четиридесет акчета [се взема] по едно акче.

Ако се продава кола ориз, сухо грозде и смокини, [вземат се] по осем акчета. Ако се продава кола сол, [вземат се] по четири акчета.

Ако се продава кола пъпеши, любеници, прясно грозде, ябълки, круши или други подобни, [вземат се] по две акчета.

Ако се продава кола дъски или летви, [взема се] по едно акче.

Ако се продава мед и масло, на всеки кантар [се вземат] по две акчета. От дошлите с конски товар и от продаваните плодове на всеки товар да се вземат по две акчета ресми бач.

 

Нахия Хаскьой от ливата (санджака) Чирмен

 

Например, ако касапи докарат отвън говеда и ги заколят, за всяко говедо се вземат по две акчета. Ако се продават аба, кебе, говежди гьон и други подобни, на [всеки] четиридесет акчета се взема по едно акче.

Ако се продават пшеница, ечемик, брашно и други подобни, на двадесет акчета се взема по едно акче. Ако се продава кола сол, пъпеши, любеници, прясно грозде, круши, ябълки, лук и чесън, две акчета взема субашията и две акчета [взема] мухтесибът.

Ако дойде за продан кола дъски и летви, взема се по едно акче.

Ако се продава мед и масло, на всеки кантар се вземат по две акчета.

От продадените плодове, дошли с конски товар, на [всеки] товар се вземат по две акчета. Ако се продават роб или робиня, от двете страни [от продавача и купувача] се вземат по четири акчета.

 

Нахия Акча Къзанлък, спадаща към ливата (санджака) Чирмен

 

Например, ако дойде за продан аба или говежди гьон, на всеки четиридесет акчета се взема по едно акче. Ако се продава кон, от продавача се вземат две акчета. Ако се продава кола, според посочения начин и тя се облага. Ако се продава кола сол, се вземат по осем акчета. Ако се продава роб или робиня, вземат се четири акчета от продавача и четири акчета от купувача.

Ако дойде за продан кола пъпеши или любеници и круши, се вземат по четири акчета [на кола]. Ако дойде за продан кола дъски, взема се по една дъска [от кола]. Ако дойде за продан кола греди, взема се по една греда от кола. Ако дойде за продан кола летви, вземат се по две летви [от кола]. Ако дойде за продан брашно или пшеница, ръж, ечемик и просо, на всеки мюд се взема по едно киле бач.

Ако местни касапи заколят овце, на четири овце се взема по едно акче. Ако някой донесе отвън овце и ги заколи, на две овце се взема по едно акче. Ако одрински търговци донесат за продан сухо грозде и смокини, на всяка тяхна кола се вземат по осем акчета бач.

 

Нахия Йенидже-и Загра от ливата (санджака) Чирмен

 

Ако се продава кон, вземат се по две акчета от купувача и два акчета от продавача. Ако се продава кола, облага се по споменатия начин. Ако се продава кола сол, вземат се по осем акчета [на кола]. Ако се продава роб или робиня, вземат се по четири акчета от продавача и четири акчета от купувача.

Ако дойде отвън за продан аба или говежди гьон, на всеки тридесет акчета се взема по едно акче. Ако дойде за продан кола пъпеши или любеници и круши, се вземат по четири акчета бач. Ако дойде за продан кола лук, вземат се по четири акчета. Ако дойде за продан кола дъски, взема се по една дъска. Ако се продава кола греди, взема се по една греда. Ако се продава кола летви, вземат се по две летви. Ако дойде за продан брашно или пшеница, ръж, ечемик и овес, на всеки мюд се взема по киле бач.

Ако местни касапи заколят овце, на [всеки] четири овце се взема по едно акче. Ако някой донесе отвън овце и ги заколи, на две овце се взема по едно акче. Ако одрински търговци донесат сухо грозде и смокини за продан, на [всяка] тяхна кола се вземат по осем акчета бач.

 

X

Right Click

No right click