Българи и франки спорят за властта над славянски племена

Посещения: 4029

 

Из съчинението на франкския писател Айнхард "Животопис на Карл Велики"

 

Превод на Стр. Лишев в ЛИБИ. т. II, София, 1960. с. 34-36.

 

Einhard818 г. Там били пратениците на други народи, именно абодритите, пък и на (хърватския княз) Борна, дук на гудуските, и на тимочаните, които наскоро се били откъснали от съюза си с българите и били дошли до нашите граници...

819 г. Дори племето тимочани, което след изоставяне съюза си с българите искало да мине на страната на императора и да се постави под негова власт, Людевид (Людовик) така го подвел и привлякъл с лъжливи уверения да не извърши това, че то изоставило предишните си замисли и станало съюзник и помощник във вероломното му дело...

824 г. Българският владетел Омуртаг под предлог уж да сключи мир изпратил пратеници с писмо до императора. След като ги изслушали прочел донесеното писмо, (императорът) останал твърде основателно учуден от тази неочаквана постъпка.

825 г. ...Когато след привършване на лова се завърнал там, императорът изслушал българското посолство. То било дошло, за да се установят границите и пределите между франки и българи. А императорът, като изслушал българското посолство, отговорил на владетеля им, както намерил за добре, чрез писмо, изпратено по същите пратеници, които били проводени при него....

826 г. Когато пратениците на българския владетел му съобщили какво са направили, той отново пратил с писмо до императора онзи пратеник, когото най-напред бил изпратил, молейки го незабавно да стане определяне на границите или ако това не му е угодно, всеки да пази границите си и без мирен договор.

827 г. Също и българите, като изпратили войска на лодки по река Драва, разорили с огън и меч славяните, които живеели в Панония, изгонили техните князе и им назначили български управители.

 

 

X

Right Click

No right click