Декларация на Българското правителство за включване на Княжество България в международната телеграфна конвенция от 6/18 септември 1880 г.

Посещения: 800

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Долуподписаният, министър на външните работи на княжеското Правителство на България, заявявам, че след запознаване на Негово височество княз Александър I с международната телеграфна конвенция, сключена в гр. Санкт-Петербург на 10/22 юли 1875 г., и като се ползувам от правото на чл. 18 от този документ за държавите, които не са взели участие в първоначалната конвенция, се присъединявам от името на Княжеството България към казаната Международна телеграфна конвенция, която следва да се приеме дума по дума в настоящата декларация, и поема формалното задължение както към Нейно величество кралицата на Обединеното кралство на Великобритания и Ирландия, така и към другите високодоговарящи страни да съдействува от своя страна за изпълнение на съдържащите се разпореждания в споменатата телеграфна конвенция.

В уверение на което долуподписаният, надлежно упълномощен за тази цел, е подписал настоящата декларация за присъединяване и е поставил печата на Министерството на външните работи и на Княжество България.

 

Министър на външните работи и на изповеданията

Министър-председател: Драган Цанков

 

 

X

Right Click

No right click