Из Военна конвенция между Русия и България от 22 април 1902 г.

Посещения: 1441


Печата се по: Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България (1878-1925), Том I. София, 1925, с. 20.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

1. Настоящето съглашение не преследва агресивни цели, а има предвид само да се противодействува на военната конвенция между Австро-Унгария и Румъния.

2. По силата на изложеното в чл. 1 настоящото съглашение има предвид действия само против Австрия и Румъния и не може да бъде насочено против Турция, нито против друга някоя балканска държава.

3. Русия с всичките си сили ще съдействува за запазване на целостта и неприкосновеността на територията на България.

4. В случай че България или Русия, или и двете тия държави заедно бъдат нападнати от страна на Австро-Унгария или Румъния, от двете тия държави или пък от Тройния съюз, то договарящите държави са задължени да употребява всичките си сили и средства за борба с нападателите, без да се спират пред никакви жертви за постигане на пълен успех.

5. Ако България бъде заплашена само от Румъния, то срещу нея ще бъдат насочени българските въоръжени сили. Ако Австро-Унгария обещае на Румъния морално съдействие или пък въоръжена помощ, то Русия се задължава да даде на България дипломатическа поддръжка, ако пък Австрия мине към активни действия в помощ на Румъния, то и Русия ще излезе на помощ на България с достатъчни за смазването на Австрия сили. Също така, ако Австро-Унгария и Румъния или Тройният съюз, без да започнат война против България, нападнат Русия, то и България е длъжна да мобилизира силите си, като ги съсредоточи съгласно изработения план, и щом Русия поиска, да започне настъпателни действия против австро-румънските войски.

6. В случай на война на Русия и България с Румъния и Австро-Унгария или с Тройния съюз България ще запази най-строг неутралитет спрямо Турция и крайна предпазливост във връзките си с нея, за да не би поради един конфликт с тая държава да се предизвикат усложнения в общото положение...

....

8. Главното командване на въоръжените сили на Русия и България във време на войната и ръководството на операциите... във всеки случай принадлежи на руския главнокомандуващ. Негово царско височество българският княз ще запази правата и званието си на главнокомандуващ на своята армия и ще я командува лично...

....

10. Настоящето съглашение влиза в сила незабавно след подписването му и съставлява държавна тайна от особена важност.

(Подписи)

 

X

Right Click

No right click