Нахлуване на келтите (галатите) в днешните български земи

Посещения: 3387

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

 

Полибий, IV, 45, 46.

45 (9). И въпреки всичко това жителите на Византион понасяли по навик войната с траките и запазвали лоялно първоначалните си отношения към останалите гърци. (10) Положението на византийците се влошило извънредно много, когато на всичко отгоре се прибавили и галатите под предводителството на Комонторий.

Celtic Expansion.svg

Келтската експанзия VI - III в. пр. Хр. Автор: Alexikoua  Лиценз: CC BY-SA 3.0

 

46 (1). Тези галати напуснали1 родината си заедно с онези, които били предвождани от Брен. След като те успели да се отърват от опасността, на която се изложили при Делфи,2 дошли на Хелеспонта, но не се прехвърлили в Мала Азия, а останали там, защото околностите на Византион им допадали много. (2) След това те разбили траките и като превърнали град Тиле в столица на своето царство, поставили византийците в крайно опасно положение. (3) При първите нападения на келтите през време на царуването на първия им цар Комонторий византийците се отървали с откупи, като им плащали по три, по пет, а понякога и по десет хиляди статера, за да не опустошават земята им.

(4) Накрая те дори били заставени да плащат на келтите по осемдесет таланта ежегодно и това продължило до царуването на цар Кавар когато, царството на келтите било разгромено и цялото племе затрито от траките, които на свой ред станали господари на византийците. (5) Изпаднали в такова положение и потискани от тежките данъци, византийците изпратили отначало пратеници в различните съседни градове с молба за помощ и подкрепа в бедственото положение, в което те се намирали.

 

1В 279 г. пр. н. е.
2Малко по-късно през същата 279 г. пр. н. е. галатите нападнали Делфи.

 

X

Right Click

No right click