Велика България

Посещения: 2868

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


От патриарх Никифор

Патриарх Никифор (806 — 815 г.) е автор на „Кратка хроника“, която дава сведения за събития от сътворението на света до 829 г. Превод на В. Бешевлиев в ГИБИ, III, с. 294.

 

По същото време |632 г.] господарят на уногундурите, Кубрат, племенник ма Орган, въстанал срещу хагана на аварите. Той се отнесъл много зле с войската, която била оставена от него, и я изгонил от своята земя. Отправил пратеници при Ираклий и сключил с него мир, който те запазили до края на живота си, защото той му изпратил подаръци и го почел с достойнството патриций.

 

Из „География“ на Ананий Ширакаци

Ананий Ширакаци (VII в.) е арменски географ и енциклопедист. Нему принадлежи и една „География“, приписвана по-рано на Мойсей Хоренски. Сведенията за българите се смятат по-късна добавка, направена през VIII в. Превод на P. М. Бартикян от изданието на С. Т. Еремян, Армения по „Ашхарацуйц“, Арменска география от VII в., Ереван, 1963, с. 98 — 99, 101.

 

Old Geat Bulgaria bg.svgВ Сарматия се намират Кераунските и Хипийските планини, от които извират пет реки, вливащи се в Меотидско море. От Кавказ текат две реки - Валпанис, която извира от планината Кракс; тя започва от Кавказ и се простира на северозапад между Меотида и Понта. Другата река — Псевхрос, отделя Боспора от тези земи, където се намира градът Никопс.

Северно от нея [от Сарматия) се намират племената тюрки и българи, които носят имената си от названията на реките: Купи булгар, Кучи булгар, Оногхонтор булгар, Чдар булгар. Това са сегашни названия, които не са известни на Птолемей. От Конските планини [Дзиакан] избягал сина на Худбаад. Между българите и Понтийско море са населени племената гаш и курт, а също и суаните...

В Тракия има две планини и реки, от които едната - Дунав, като се дели на шест ръкава, образува езеро и остров, наречен Пюки. На този остров живее Аспархрук, синът на Худбаад, който побягна пред хазарите от Българските планини и прогони аварите на запад.

 

От Йоан Никиуски

Йоан Никиуски (VII в.) е автор на „Хроника“, която е известия по етиопски превод от 1602 г. Превод на В. Н. Златарски, Нови известия за най-древния период на българската история, СбНУК, XI, 1894, с. 148 — 149.

 

След неговата [на император Ираклий] смърт ромеите имаха междуособна война заради синовете на императрица Мартина, която те обявиха за лишена от престола, за да възлагат на него синовете на Константин... Когато жителите на Цариград получиха тази новина, те казаха, че автор на този проект е Кетрадес [Кубрат], крал на Мутанес [хуните], братанец на Органа. Този човек беше кръстен още от детството си и приет в недрата на християнството в Цариград и бе израсъл при императорския двор. Той завързал нечувана дружба с Ираклий, който беше го обсипал с благодеяния. И след смъртта му той остана от признателност привързан към децата му и жена му Мартина. Със силата на светото и животворно кръщение, което той получи, той победи всички варвари и езичници. И тъй казваха, че той покровителства интересите на Ираклиевите синове и е враг на Константиновите.

 

X

Right Click

No right click