Борбата на Михаил Храбри, Арон и Сигизмунд Батори срещу турците. Краят на XVI в.

Посещения: 3923

 

Из английската дипломатическа кореспонденция.

Печата се по Documents concerning Rumanian History (1427-1601). Collected from British Archives by E. D. Tappe. London —The Hague, 1964, q.
72 — 73, 83.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

 

376px MViteazul at Alba IuliaВоеводите или князете на Молдова и Влашко, свързани с дружба с княза на Трансилвания, са въстанали срещу султана. Войските на последния, връщайки се уморени от поход, се отправят с нежелание през тази сурова зима на война, поради което с тази задача са натоварени главно татарите. За да покаже обаче, че се грижи за казаното начинание, султанът е назначил за военачалник някой си Мустафа паша, зет на Синан паша, везира, като му е дал еничари, топчии и джебеджии, различни видове войници, между които 8000 пехотинци. Към тях са прибавени и двама млади князе от споменатите провинции, а на бейлербейовете на Бендер, Акерман и Силистра е наредено да бъдат в готовност да помагат.

От друга страна князът на Трансилвания е изпратил в Молдова 5000 унгарци и още толкова във Влашко, освен 18 000 казаци, които са дошли от Полша и са довели със себе си в Молдова нов княз...

30 ноември 1594 г.

 

Bthory Zsigmond VU1857Великият везир... всеки ден изпраща оплаквания, че разполага с малко или с никакви сили. Пристигнал в Одрин, град на пет дни път оттук [Константинопол], той не смее да продължи по-нататък, преди да му бъдат изпратени свежи сили. Това стана така, защото му донесоха новината относно Хасан паша, бейлербея на Гърция (един от най-смелите и прочути капитани). Той построил мост при Видин, един град от тази страна на Дунава, за да мине във Влашко. Когато започнал да преминава с войската си (необезпокоявана от Михаил, княза на споменатата провинция, който бил уведомен от своите шпиони относно силите и плановете на бейлербея) и част от неговите войници вече прекосили моста, а другата се намирала върху него, той бил пресрещнат и нападнат от княз Михаил. Тъй като онези, които били вече преминали моста, не могли да се съпротивяват, а тези върху моста не били в състояние да подкрепят другарите си, последвал голям бой и сеч. Самият Михаил преследвал турците върху моста и ги посичал с меча си; Хасан паша не само не могъл да накара хората си да дадат отпор, но бил принуден поради безредието във войската си и неумолимото преследване на Михаил да избяга с една много малка свита. Връщайки се от преследването, Михаил ограбил Видин и подложил околната земя на огън и меч, а след това се оттеглил отново в своята провинция, като разрушил моста зад себе си. Тези слухове ужасяват везира и спират да продължи по-нататък, докато не получи по-големи сили…

Арон, князът на Молдова, е завзел Акерман, наричан още Монкастро или Белгород, в областта на Подолия и Молдова, една крепост от голямо значение както поради здравината си, така и заради удобството, което е предоставяла на татарите за преминаването им срещу християните. Това е мястото откъдето те са нахлували в Полша, Молдова и откъдето миналата година минаха през Молдова и Трансилвания до Унгария. Сега това място е в ръцете на Арон, което пречи на татарите ако не изцяло да преминават реката Днестър, то поне да го правят леко и сигурно, тъй като това място е по-удобно и сигурно от всяко друго...

11 май 1595 г.

 

X

Right Click

No right click