Послание на митрополит Тимотей до папа Пий V. 1572 г.

Посещения: 1434

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Γ. Τ. Κόλια.  Ἐπιστολῆ τοῦ μητροπολίτου Τιμοθέον πρός τόν πάπαν Πῖον Ε᾿ (1572), τόμος „Είς μνῄμην Κ. Αμαντόν" (1874–1960), Ἀθῆναι 1960, ς. 391–412.

Прев. Α. Алексиева.

 

El Greco 050Преблажени и пресвети владико, отче на отците, пастир на пастирите, тринадесети от апостолите и пресвети връх на цялата вселена, робски се покланям на величайшето ти преблаженство и целувам честните ти крака. И макар че отдавна съм твой домашен нищожен роб, осмелявам се да спомена на величайшето ти преблаженство за турския въпрос. След като милостивият бог помогна на робския християнски род и превзе флотата му, безбожният станал свиреп звяр срещу християните, които се намират в Леванта, в неговата държава. Отправил пратеници по цялата си страна с владетелски и съдбовни заповеди да съберат деца от християните. От този, който има две деца, да вземат едното, от този, който има четири, да вземат двете и ги направят турци, за да попълнят местата на еничарите и на останалите високи длъжности, които са изчезнали във флотата. Направил така, че попълнил всички незаети места на длъжностни лица и предишното съсловие здраво и пълно, както преди, и в ущърб на християните.

Що се отнася до корабите, които изгуби, вместо тях сега прави други нови триста на брой и със старите, които останаха, подготвя ги да бъдат готови до месец май. За корабите, които прави, принуди християните, които са в Скития, областите на България близо до реката, която се нарича Дунав, всеки човек да даде по едно четвъртито дърво и да го закара сам до Черно море. Корабите строи на Черно море като най-сигурно, поради страх и поради това, че се намира много дървен материал. Заявил е на княза на Влашко, че Великият турчин1 му предоставя власт да е господар на Влашко. Князът е влашки християнин, името му е Александър. Казал му, че ще му даде двеста коли лен и коноп и кълчища и му ги дал. Още му поръчал сам Александър да му даде 20 000 души гребци за корабите. И се готвел да му даде и хората. И евреите помагали много за направата на турските кораби и това, което пиша със страх божи, е сигурно. Великият турчин има голямо съкровище и много хранителни припаси, и много майстори и хора и накара принудително цялата си държава да екипира корабите и до май да завърши тристата кораба...

Знай, преблажени и пресвети владико, няма по-благоприятно време от сега, за да унищожите гнусния турчин, който опетни християнския род и денонощно бърза да превърне християните в турци. Вдигнете тежки оръжия, от морето да минат в Морея, да унищожат морейските крепости, които се намират при крепостта Епахтон. Крепостите са при морето, в теснината на Морея, едната — от едната страна, а другата — от другата и тези крепости не са мощни, нито градът. Те нямат никаква артилерия и бързо могат да бъдат унищожени, а също и да преминат насреща, да ограбят турци и евреи, да отидат до крепостите, които са близо до Цариград. Тези са силни, притежават голяма артилерия и ще се потрудят доста, докато ги превземат. И като превземат крепостите, да отидат направо в Цариград. Цариград има слаби стени и се превзема лесно. Пазят го само крепостите. Когато флотата потегли, за да отиде, според както ви пиша, изкарайте друга, тежка сухопътна войска, от император Максимилиан.2 Да отиде в Унгария, да премине Дунава и да потегли към Цариград, да ограбва турци и евреи, да не докосва християните, но само да ги превърне в свободни франки3 и да им даде оръжие да се вдигнат и те срещу гнусния. Да хвърлят друга войска срещу Цариград, да преминат с кораби и да стъпят на турска земя при Дирахий.4 Тази войска да брои около 30 000 души и да има двойно повече оръжие, за да раздаде на местните жители, да се вдигнат и те срещу гнусния. Това място се нарича Пирия5 и е населено изцяло с албанци, които се бият много. Тези албанци са католици и са латини и имат римски епископ, който се ръкополага от Рим. Има и други албанци, които са православни и имат гръцки епископ, който се ръкополага от охридския архиепископ. И на тях, ако им дадат оръжие и ако узнаят, че им се помага, ще се бият смело, така че светът ще изтръпне, и ще унищожат всички турци в тези краища. И ще се помогне много. Знай, свети владико, албанците се бият храбро, където и да се намират. И съобщи това в Неаполското царство за албанците, за да отидат във войската като наемни войници в тази част, в Пирия. Така ще стане. Друга войска да отиде в Закинтос, в континенталната част на Морея в Хлемуци. Там има полета и войската ще намери прехрана. Тази войска също да е голяма и да носи двойно повече оръжие, за да раздаде на местните жители, да се вдигнат и те срещу гнусния. Друга войскова част да отиде в Голямо Мани, при албанците в Морея, където Голямо Мани малко се прекланя пред турците. Албанците са най-войнствените в света, силни мъже и винаги очакват сражение и ще се бият повече от всички други. Ако действат така, турчинът ще бъде победен. Ако тръгнат само от морето, няма да направят нищо. Само ако ударят врага от много страни, за да няма откъде да избяга по-рано...

Войската, за която ти пиша, откъм сушата: едната войска в Пирия, където са онези албанци от Дирахий в крепостта, която се нарича Дулчиньо, се приближава до Авлона, отива, превзема това място и преминава в околностите на Охрид. А албанците, които живеят в Химара срещу Корифи6, като чуят, и те ще се вдигнат срещу гнусния (и тези албанци са много силни хора), вдигат се и ограбват Янина и слизат в Костур и се срещат с другата войска на споменатата Пирия във Воден и отиват в Солун. Другите войски на Морея, на Хлемуци, които трябва да отидат там, и на Голямо Мани ограбват Морея и тези войски също отиват в Солун. И се свързват всички и отиват към Цариград. Другата войска на император Максимилиан, която слиза от Унгария, попада в областта Скития, т. е. в областта, която се нарича Сърбия. В нея живеят сърби и българи и те са православни. Той преминава с войската си през София и отива в Македония. Идват и другите войски, споменати преди това, от Солун и се срещат в полетата на Македония и оттук с божието съдействие се насочват към Цариград. Такава заповед да бъде изпълнена, за да победят християните, преблажени владико. Само това ако извършиш, да освободиш християнския род от гнусните ръце на безчестния и най-гнусния, би оставил безсмъртен и вечен спомен.

Щеше да ти пише друг, по-голям от нас това, което ти пиша, но се страхува да не би да научи гнусният и да го погуби и вместо него пиша аз, твоят нищожен роб.

Турчинът се ужасява от гърците и албанците, които живеят в Неаполското царство, в Месина и Палермо, мотонейци7 и морейци, които познават добре страната на турчина...

 

1Султанът.    
2Максимилиан II – император на Свещената Римска империя (1527 - 1576).
3Franchi liberi - освободените от данъци и ползващите се с административна автономия.
4Дирахий – Дуръс – пристанище в Албания.
5В текста обозначава Централна Албания.
6О-в Корфу.
7Мотони (Метони) – град в Южен Пелопонес.

 

X

Right Click

No right click