Топханенски акт

Посещения: 2651

 

Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

 

Силите се съгласяват да приемат още отсега постановленията на спогодбата относно работите на Източна Румелия, както те са формулирани по-долу, и приемат да бъдат незабавно промулгирани под тази форма и приложени в действие.

1. Главното управление на Източна Румелия ще се повери на българския княз съгласно чл. 17 от Берлинския договор.

2. Докато управлението на Източна Румелия и онова на българското княжество са в ръцете на едно и също лице, мюсюлманските села от Кърджалийска околия, както и мюсюлманските села, находящи се в Родопската част и оставени досега вън от администрацията на Източна Румелия, ще се отделят от тази област и ще се управляват направо от императорското правителство в замяна на правото на Високата Порта, предвидено в първата алинея на чл. 15 от Берлинския договор.

Определянето на границата на тази околия и на въпросните села ще стане от една техническа комисия, назначена от Високата Порта и българския княз. То ще се извърши на мястото и при това ще се държи сметка за необходимите стратегически условия най-вече за интересите на императорското правителство.

3. За да се обезпечат постоянно (perpétuellement) редът и спокойствието в Източна Румелия, както и благоденствието на всички поданици на н. имп.  в. султана, живеещи в тази област, една комисия, назначена от Високата Порта и българския княз, ще бъде натоварена да проучи Органическия устав и да го измени съгласно изискванията на положението и местните нужди. Всички интереси на императорското отоманско съкровище също ще се вземат под внимание.

Тази комисия в срок от 4 месеца ще завърши работите си, които ще трябва да се подложат за санкциониране на конференцията в Цариград.

Докато тези изменения бъдат санкционирани, грижата за управлението на областта според формите, изисквани от сегашните обстоятелства, ще се повери на мъдростта и верността на княза.

4. Всички други разпореждания на Берлинския договор, отнасящи се до българското княжество и Източна Румелия, са и остават запазени и изпълняеми.

Силите ще дадат също своята формална санкция на този акт в една конференция, която ще трябва да се събере в Цариград, когато те ще имат и възможност да санкционират прегледания Устав на Източна Румелия.

Направено и подписано в Цариград на 5-ия ден от месец април 1886 г. в Императорския кьошк на Топхане (следват подписите)

 

Кесяков, Принос към дипломатическата история на България, т. I, стр. 16;

Г. Генов, Международни актове и договори …, стр. 326—7.

 

Bulgaria in 1885 geographic map bg.svg

Карта на България между 1885 и 1913 г. Картата представя територията на страната от Съединението на Източна Румелия с Княжество България до началото на Балканските войни
Автор: Ikonact & Пакко Лиценз: CC BY-SA 4.0

 

 

 

X

Right Click

No right click