Съюзен договор между Австрия, Франция и Великобритания, сключен във Виена на 2 декември 1854 г.

Посещения: 1259

 

Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова


Чл. 1. Високите договарящи страни... взаимно се задължават да не влизат в никакво съглашение с руския императорски двор, без да са се договорили предварително.

Чл. 2. (Австрия се задължава да защитава Молдавия и Влашко от връщане на руските войски в тях. Австрийските войски ще заемат необходимите позиции за гарантиране на княжествата от нападение. Австрийската окупация не ще пречи на свободното движение на англо-френските и турските войски срещу Русия.) Във Виена ще бъде образувана (австро-френско-английска) комисия, в която Турция ще бъде поканена да изпрати пълномощник и на която ще бъде възложено да разглежда и урежда всички въпроси, отнасящи се както до изключителното и временно положение, в което се намират споменатите княжества, така и до свободното преминаване през тяхна територия на различните армии.

Чл. 3. В случай, че между Австрия и Русия възникват враждебни действия, то (трите договарящи страни) взаимно си обещават да образуват отбранителен и настъпателен съюз във войната.

Чл. 4. (Страните се задължават да не сключват сепаративен мир.)

Чл. 5. (Страните се задължават, в случай че целите на съюза не бъдат постигнати в течение на годината, да се споразумеят незабавно относно мерките, които могат да съдействат за постигане целта на съюза.)

Чл. 6. Великобритания, Австрия и Франция ще доведат съвместно този договор до знанието на пруския двор и с радост ще се съгласят с неговото присъединяване, в случай че той бъде готов да сътрудничи за постигане на общата цел.

 

Ключников и Сабанин, I, стр. 167.

 

 

X

Right Click

No right click