Договор за гарантиране целостта на Отоманската империя

Посещения: 1803

 

Сключен в Париж между Австрия, Франция и Великобритания, на 15 април 1856 г.

 

Чл. 1. Високо договарящите страни съвместно и поотделно гарантират независимостта и целостта на Отоманската империя, уговорени в договора, сключен в Париж на 30 март 1856 г.

Чл. 2. Всяко нарушение на постановленията на казания договор ще бъде смятано от силите, подписали настоящия договор, като casus belli. Те ще се споразумеят с Високата Порта за мерките, които ще бъдат необходими, и ще уредят помежду си незабавно, как да използват своите военни и морски сили.

 

Международна актове и договори, засягащи България, под ред. на Г. Генов, стр. 145.

 

 

 

X

Right Click

No right click