Изобразително изкуство

Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис

Посещения: 5880

Индекс на статията

 

ИВАН ДУЙЧЕВ

 

ДРЕВНОЕЗИЧЕСКИ МИСЛИТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

В СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС

 

Първи вселенски събор
Първи вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Втори вселенски събор
Втори вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Трети вселенски събор
Трети вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Четвърти вселенски събор
Четвърти вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Пети вселенски събор
Пети вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Шести вселенски събор
Шести вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Седми вселенски събор
Седми вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир (вляво от Йесе)

Аристофан
Аристофан

"И ще даде кръщение на покаяние на своя народ, и блажен е онзи, който го послуша"

Одонеристос
Одонеристос

"Бог е разум, и Слово, и Дух, и Словото въплотено от Отца, напълно Человек"

Диоген
Диоген

"Аз съм в сетните времена и години, когато ще стане..."

Ариклос
Ариклос

"Рожба от рожба, низлязъл, рожба на рожба роден в утробата..(?)"

Клеомиан
Клеомиан

"Онзи, който е разгънал небето и е утвърдил земята върху нещо нетрайно, ще се роди в последни времена"

Сократ
Сократ

"И ще добие плът от еврейска дева и ще бъде разпънат. И блажени са онези, които го послушат..."

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир (вдясно от Йесе)

Окиарос
Окиарос

"Ще дойде при нас накрай земя цар на света, и плътта ще се покаже без грях"

Аристотел
Аристотел

"В онези дни светлината на светата Троица ще светне над цялото творение"

Гален
Гален

"При благочестив цар отново ще видим, о слънце, онази, която е разрушила съществуващия от веки храм"

Сибила
Сибила

"Неговият син Христос ще се роди от дева Мария, и аз вярвам в него"

Платон
Платон

"Бог е съществувал винаги, съществува и ще съществува, като нито има начало, нито ще има край"

Плутарх
Плутарх

"Някога късно ще дойде безначалният"

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от женското отделение на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси (лявата половина)

Лизитис
Лизитис

"Онзи, който е разгънал небето и е поставил земята върху водите, ще се роди после от непорочната Мария"

Астакор
Астакор

"Рожба от рожба, низлазяща рожба от рожба..., роден, по своя воля, и роден човек, съвършен бог"

Солон
Солон

"И ще добие плът от девица еврейска и ще го назоват опрощение и радост"

Зиалигис
Зиалигис

"Христос ще се роди от дева Мария, и аз вярвам в него"

Питагор
Питагор

"Бог е Разум и Слово и Дух, и Слово въплотено от Отца"

Сократ
Сократ

"И неговото име ще се прослави, и той ще бъде почитан от всички по цялата вселена"

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от женското отделение на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси (дясната половина)

Омир
Омир

"Ще дойде при нас късно на земята цар на света и ще се яви без никакъв грях"

Аристотел
Аристотел

"Светлината на светата Троица ще проблесне по цялото творение и Бог ще унищожи напълно всички ръкотворни идоли"

Гален
Гален

"И отново ще дойде да съди живите и мъртвите и да даде всекиму според делата му"

Сибила
Сибила

"И той ще бъде разпънат от неверни евреи, и блажени са онези, които се вслушват в него, горко на онези, които не го послушат"

Платон
Платон

"Бог е съществувал винаги, и съществува, и ще съществува, без да има начало и без край"

Плутарх
Плутарх

"Някога късно ще дойде безначалният, син на безначалния (бог), който ще накаже тази много неединна (разкъсана) земя"

Previous Next Play Pause
 
X

Right Click

No right click