Православна култура

Рилският светец и неговата обител

Посещения: 7162

Индекс на статията

 

Център за славяно-византийски проучвания

"Проф. Иван Дуйчев"

и

История на света

 

представят

 

ИВАН ДУЙЧЕВ

 

РИЛСКИЯТ СВЕТЕЦ И НЕГОВАТА ОБИТЕЛ

 id korica s

 

Академик Иван Дуйчев (1907-1986) е световно известен български учен, посветил творческата си енергия на проучване на българското, византийското и славянското средновековно минало. Автор е на 500 научни труда, публикувани на 15 езика. Неговото име е сред членовете на Академията в Неапол, на Британската академия, на Понтификалната академия в Рим, на Сръбската и на Българската академия на науките. Чел е лекции в почти всички големи европейски университети, във Вашингтон, Ню Йорк и Монреал. Академик Иван Дуйчев завеща на Софийския университет „Св.Климент Охридски" огромната си научна библиотека и къщата си и така беше създаден научният център за славяно-византийски проучвания, който носи неговото име.

Монографията на академик Дуйчев „Рилският светец и неговата обител" е писана при невероятно тежките обществени условия на 1947 г. Може би тъкмо затова тази творба, освен че е връх в творчеството му, е най-ярка демонстрация на неговия висок дух и е свидетелство за жилавостта на възрожденските идеали сред най-достойните представители на българската интелигенция.

 

X

Right Click

No right click