Православна култура

Заветът на Св. Иван Рилски

Посещения: 19793

Индекс на статията

 

Посвещава се на двехилядигодишнината от Рождество Христово

Книгата се издава с благословението на Негово Светейшество
Патриарха на Българската православна църква Максим

 

ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ
„ИВАН ДУЙЧЕВ" КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Zavet zaglavie

11Из архивното наследство на проф. Иван Дуйчев

 

Съставителство, предговор и редакция

Вася Велинова

 

Подготовка на архива за печат

Калина Минчева

 

 

„Заветът на св. Иван Рилски" е бил замислен като Втори том на книгата „Рилският светец и неговата обител", излязла през 1947 г. в библиотека „Златни зърна", в която проф. Дуйчев е сътрудничил като автор и преводач до нейното закриване. Настоящето издание, взело за база текстовете на проф. Дуйчев, запазва тяхното оригинално звучене. Направени са корекции и осъвременяване единствено на библиографските данни, допълнени са новите изследвания, а също така са прибавени и новооткрити редакции на житията на Иван Рилски в късната ни ръкописна традиция.

 

Изказваме своята благодарност на

Драговитийски епископ Йоан,
Игумен на Св. Рилска Обител

за предоставената ни възможност за работа в библиотеката
и архива на манастира, както и правото да публикуваме
миниатюрите от Кондиката на манастира, рисувани от
проф. Васил Захариев

г-жа Нонка Дуйчева

за предоставяне на правото за публикуване на част от архива на
проф. Иван Дуйчев

Архимандрит Виталий

г-н Димитър Кръстев

уредник на музея на Рилския манастир

г-жа Мария Черешарова

зав. Библиотеката на Рилския манастир
и на всички спомоществователи, които дадоха своя принос
за това издание.

 

X

Right Click

No right click