Асирия

Из Аналите на Ашурбанипал

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 722
 
 
Откъс от "Цилиндърът на Расам" (Надписите на Ашурбанипал). Десетстенната летописна призма е съставена ок. 636 г. пр. Хр. Открита е при разкопките на Нниевия от Ормузд Расам и е наречена на своя откривател.
 
Harper, R. F., Assyrian and Babylonian literature, New York, 1901; срв. и преводите на  И. М. Дяконов (вж: ХИДМ. I. 1950) и В. А. Белявски (вж: ХИДВ. 1963).
 
Превод: Любомир Грозданов
Прочети още...

Битката при Каркар (853 г. пр. Хр.)

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 378
 
 
Из надписа на Салманасар III на големия монолит от Карх (древен Тушхан), Горен Тигър. Ок. 853 г. пр. Христа. Асирийски диалект на акадски език. Е. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, I. H. Rawlinson, Cuneiform inscriptions of Western Asia, vol. III, 7—8.
Прочети още...

Из „Тържествен надпис“ на Саргон II

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2269

 

Превод Светлана Михайловна Бациева. Сводка побед, расположенная по географическому принципу. WKS, стр. 102 сл.

Вестник древней истории. 1951, № 3. стр. 209-211.

Срв. Luckenbill, D. D., Ancient  Records  of Assyria  and   Babylonia. Volume  II, Historical  Records  of Assyria  from  Sargon  to  the  End.   The  University  of  Chicago, 1927

Превод от руски и бележки: Любомир Грозданов

Прочети още...

Писма на Великия виночерпец Ашурдурпани до Саргон II

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2012

 

Публикува се по: Игор Михайлович Дяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, I-III - Вестник древней истории, № 2, 1951 г.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Послание на Урзана, княз на гр. Мусасир, до държавния вестител на Асирия.

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2045

 

Публикува се по: Игор Михайлович Дяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, I-III - Вестник древней истории, № 2, 1951 г.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Сводка от разузнавателните рапорти на принц Синахериб до цар Саргон II

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1694

 

Публикува се по: Игор Михайлович Дяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, I-III - Вестник древней истории, № 2, 1951 г.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Укази на асирийски царе, относно дворцовите правила

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 3514


Дворцовите укази са открити при разкопките на гр. Ашур. Те са записани на 9 фрагментарно запазени глинени таблици. Таблиците съдържат общо 23 указа на асирийски царе, които определят задълженията и  нормите на поведение на различни придворни чинове, обслужващия персонал и дамите в харема. За съжаление, от всички 23 указа, само 11 са се съхранили в състояние, което позволява що-годе свързан превод.

Прочети още...

Из архива на гр. Мари (XIX - XVIII в. пр. Хр.)

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2466

 

Древният град Мари (съвр. Тел-Харири на Среден  Ефрат) е известен със своите богати царски архиви, наброяващи близо 30 000 клинописни таблички. По-голямата част от документите хронологически се отнасят към времето на управлението на Шамши-Адад (1815-1782 г. пр. Хр.) и Ишме – Даган (1781 – 1742 г. пр. Хр.), когато Мари е в състава на огромната Асирийска империя на Шамши-Адад, както и от времето на последния владетел на Мари Зимрилим (1782-1759 г. пр. Хр.).

Прочети още...

Асирийска магия за изцеление

Посещения: 5464

 

Асирийските магически текстове и формули са се съхранили в епоса, химните, царските надписи, заклинания, молитви, записи на ритуали, в гадателската и астрологическата литература.

Публикуваните фрагменти са от серията "Зли Утукку",  в които се дават медицински и магически рецепти за лечение на различни соматични и нервни заболявания.

Прочети още...

Из надписа на Шамши Адад V (823 — 810 г. пр. Хр.) на монолит от Калху (Нимруд)

Посещения: 3109

 

По руския превод на Н. Б. Янковской. Език – литературен вавилонски диалект на акадския с асиризми. Н. Rawlinson, Cuneiform Inscriptions of Western Asia, I, London, 1861, № 29-34; E. Schrader, KB, I, стр. 174...

Прочети още...
X

Right Click

No right click