Първа българска държава

Лъв Дякон. Из "История"

Посещения: 4683

 

Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г.

Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова

Тук бележките са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Прочети още...

Из „История на халифите“ на Гевонд

Посещения: 2379


Арменският монах и книжовник (вардапет) Гевонд е живял през втората половина на VIII в. Той е написал „История на халифите“. В нея хронологически е проследил отношенията между Византия и Арабския халифат.

Превод на В. Гюзелев от изданието История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века, перевод с армянского Κ. Н. Патканяна, СПб., 1862. с. 10—11, 90—91, 109—110.

Прочети още...

Из „Актове на Вселенския събор от 681 г.“

Посещения: 4008

 

На 16-ото заседание на Шестия вселенски събор в Цариград (9 август 681 г.) присъствал и презвитер Константин от Апамея (Сирия). В своето кратко слово той говорил за неотдавнашната война между българи и византийци. Превод на Ив. Дуйчв в ГИБИ, III, с. 169—170 от D. Mansi, Sacrorum conciliarum nova et amplissima collectio, XI, Florentiae 1765, col. 17.

Прочети още...
X

Right Click

No right click