Османска империя

Кърджалийско време

Посещения: 5346

Индекс на статията

 

 

ВЕРА МУТАФЧИЕВА

 

 

КЪРДЖАЛИЙСКО ВРЕМЕ

 

 

karjaliisko vreme

„Кърджалийско време“ е трийсетгодишен период, по своему характерен за историческото развитие на Балканите. През този период се пресичат действията на голям брой сили, не само различни, но и противоположни, макар в цялостта си те да образуват нещо единно: голямата анархия. Един обществен хаос, който въвежда Османската империя в нейната мъчителна и дълготрайна, в крайна сметка съдбоносна криза.

Задачата и приносът на авторката е в това, че тя разкрива институциите и явленията, създали предпоставките за хаоса. Че изследва действията на разнородните сили, които го завихрят. Че уточнява етапите, а оттам и мислената крива на развитието на този хаос, който, преминавайки през невъобразими перипетии, започва да се структурира. За да изведе в последна сметка поробените балкански християни до състояние, напълно различно от онова, с което те са навлезли в хаоса.

Кърджалийско време е създало почва за личности и явления така ярки, че те до днес присъстват в историографията, литературата и легендата на всички балкански страни. Неговите рецидиви продължават да ни изненадват като състояние на духовете тук до днес.

 

X

Right Click

No right click