Д-р Владислав Иванов

Владислав Иванов

Д-р Владислав Иванов е роден на 28.XI.1979 г. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), а след това специалности „Археология“ и „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По време на докторантурата си специализира в Университета на Малта, Американската школа за класически науки в Атина и Американския научен институт в Истанбул.

През 2011 г. защитава дисертация на тема „Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика (1300‒1421)“. От същата година работи в секция „Средновековни Балкани“ на Института за балканистика при Българска академия на науките.

Научните му интереси са насочени към историята на кръстоносните походи, военномонашеските ордени и средновековните контакти между латинския свят, православното християнство, Близкия изток и степните номади.


X

Right Click

No right click