Османска империя

Кануннаме на султан Сюлейман Законодател (1520-1566)

Посещения: 5175

Индекс на статията

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Гълъб Д. Гълъбов и Атанас Христов

 

Tughra Suleiman

 

X

Right Click

No right click