Средновековна България

Куберовите българи и техните потомци

Написана от Тервел Попов
Посещения: 7683

Индекс на статията

 

Korica KuberМАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

МАКЕДОНСКА БИБЛИОТЕКА
№ 53

 

ТЕРВЕЛ ПОПОВ

 

КУБЕРОВИТЕ БЪЛГАРИ 

И

ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ

 

 

 НАУЧЕН РЕДАКТОР 

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ

 

 

 

 

Рецензенти:

Проф. д.и.н. Илия Г. Илиев

Проф. д-р Пламен Павлов

 

 На корицата: Чаша от съкровището от Врап

X

Right Click

No right click